Wybór przewodni – etyczny wpływ na polecanie w ACO ad

Z etycznego punktu widzenia ani lekarze, ani pacjenci nie mogą korzystać z autonomii bez odpowiednich informacji. Na przykład, byłoby niewłaściwe, gdyby ACO przygotował skomputeryzowane systemy rekomendacji z preferowanymi klinicystami bez informowania o tym lekarzy lub pacjentów. Przejrzystość wymaga poinformowania lekarzy i pacjentów o korzystaniu z preferowanych list poleconych, niezależnie od tego, czy wpływają one na zalecenia lekarzy, czy też na wybory pacjentów. Przejrzystość wymaga również ujawnienia racji dotyczących takich list, ich spodziewanych konsekwencji dla pacjentów (zarówno korzyści, jak i kosztów) oraz, w stosownych przypadkach, sposobu, w jaki organizacja wpływa na polecenia (np. Poprzez zachęty). Przejrzystość można osiągnąć na kilka sposobów. Wielu ACO, w tym ci z programu Medicare ACO, ma wymagania dotyczące publicznego powiadamiania lub utrzymuje publiczne strony internetowe, które zapewniają środki do ogólnego ujawnienia ich wykorzystania preferowanych rekomendacji i uzasadnienia tego. W momencie procedury arbitrażowej organizacje mają możliwość przekazania swoim praktykom referencyjnym konkretnych pacjentów; na przykład dokumentacja polecająca lub komunikacja elektroniczna może zawierać informacje o tym, dlaczego ACO preferuje wymienionych lekarzy.
Po drugie, obowiązek wierności lekarzy wymaga, aby organizacje opierały swój wpływ na poleceniach dotyczących odpowiednich wskaźników. Byłoby problematyczne wpływanie na skierowania wyłącznie na podstawie kosztów, na przykład bez zwracania uwagi na wyniki zdrowotne pacjentów lub doświadczenia związane z opieką. Lekarze będą chcieli mieć pewność, że preferowane listy skierowań nie są sprzeczne z ich zaangażowaniem w dobrostan pacjentów, a pacjenci będą chcieli wiedzieć, czy proces skierowania zawiera interesujące ich dane.
Systemy wyboru preferowanych dostawców powinny zatem obejmować więcej niż kosztowne i trudne wyniki leczenia (takie jak śmiertelność i wskaźniki readmisji). ACO mogą korzystać z badań skoncentrowanych na pacjencie w celu określenia wyników najbardziej istotnych dla pacjentów. Na przykład, ACO tworząc preferowaną listę odesłań dla choroby sercowo-naczyniowej może zawierać takie wyniki, jak zatwierdzone miary jakości życia lub symptomy oprócz kosztów lub specyficznych dla choroby wskaźników, takich jak stawki przepisywania statyn. Decyzje o skierowaniu mogą również zgodnie z prawem kierować się systemami oceny, które uwzględniają szersze obawy i wartości pacjentów, takie jak wygoda planowania, lokalizacja, zgodność rasowa lub kulturowa, umiejętności komunikacyjne lub istnienie ustalonej relacji terapeutycznej. Taki system może wymagać włączenia zróżnicowanej selekcji dostawców; może również wymagać dodatków dla wyjątków lub procesu odwoławczego w celu umożliwienia niektórych skierowań do dostawców spoza ACO bez kary pacjenta lub lekarza.
Niektóre preferencje lekarza lub pacjenta mogą być sprzeczne z celami dotyczącymi kosztów i jakości ACO. Napięcia takie mogą być nierozwiązywalne, ale organizacja może je złagodzić, angażując lekarzy i pacjentów w proces wyboru mierników preferowanych dostawców, co może poprawić opiekę skoncentrowaną na pacjencie, zapewnić buy-in i wzbudzić zaufanie do ACO. Zaangażowanie szerszej społeczności dostawców w ten proces może pomóc w uzyskaniu ich poparcia, wyjaśnieniu oczekiwań i zwiększeniu ich zaangażowania w cele pomiaru i zachęcania do skierowań o dużej wartości.
Na koniec pojawia się pytanie, czy i jak zachęcić lekarzy i pacjentów do stosowania i śledzenia nowych praktyk odsyłających
[hasła pokrewne: gyncentrum opinie, szernera 3 warszawa, ceruvit ]

Tags: , ,

No Responses to “Wybór przewodni – etyczny wpływ na polecanie w ACO ad”

 1. Kingfisher says:

  Lekarze rodzinni mylą się nie czasem a zazwyczaj

 2. Alicja says:

  Article marked with the noticed of: dom spokojnej starości[...]

 3. Pinball Wizard says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 4. Pluto says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty Warszawa[...]

 5. Roadblock says:

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

 6. Cujo says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: rewitalizacja pochwy[...]

 7. Freak says:

  Tez nie dostalam renty,a cisnienie,to mam wysokie.

Powiązane tematy z artykułem: ceruvit gyncentrum opinie szernera 3 warszawa