Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków AD 7

W grupie przyjmującej RSV zaobserwowaliśmy 32 hospitalizacje u 27 dzieci (12,6%) w porównaniu z 52 hospitalizacjami u 47 dzieci (21,9%) w grupie placebo (p = 0,04). Powody hospitalizacji w grupie prewencyjnej RSV: zakażenie RSV (u 2 pacjentów), inne choroby dróg oddechowych (w 6), zapalenie żołądka i jelit (w 6), operacja (w 6), brak rozwoju (w 6) i inne przyczyny (w 6). Powody hospitalizacji w grupie placebo to zakażenie RSV (u 11 pacjentów), inne schorzenia dróg oddechowych (w 6), zapalenie żołądka i jelit (w 10), operacja (w 13), niepowodzenie w rozwoju (w 8) i inne przyczyny (w 4). Nie było śmierci. Dyskusja
W tym studium koncepcyjnym leczenie przeciwciałem monoklonalnym zapobiegającym zakażeniom RSV u późnych wcześniaków znacznie zmniejszyło liczbę dni świszczącego oddechu zgłaszanych przez rodziców w pierwszym roku życia, nawet po zakończeniu terapii i poza sezonem RSV. Profilaktyka RSV zmniejszała świszczący oddech, ale świszczący oddech nie został wyeliminowany. Profilaktyka RSV wiązała się z względną redukcją liczby dni świszczących o 61%, co pokazuje, że zakażenie RSV jest ważnym mechanizmem w patogenezie świszczącego zachorowania w tej konkretnej populacji.
Nasze wyniki są zgodne z innymi badaniami, które potwierdzają związek między zapaleniem oskrzelików RSV i nawracającym świszczącym oddechem. 4, 7, 25, 27-27 Wu i wsp.13 ustalili, że data urodzenia w odniesieniu do szczytu zimowego sezonu oskrzelików było związane z ryzykiem astmy. Odkrycia te sugerują, że astma najprawdopodobniej rozwija się u niemowląt, u których występuje największe ryzyko ciężkiego wirusowego zapalenia oskrzelików. Jednak inne badania przemawiały przeciwko RSV jako przyczynie uszkodzenia płuc i późniejszego świszczącego oddechu u dzieci.2 Rola RSV w rozwoju astmy pozostaje kontrowersyjna, a nasze dane nie mogą dostarczyć dowodów w tej dyskusji28. Wcześniejsza nierandomizowana próba sugerowała, że Zapobieganie dolegliwościom ze strony dolnych dróg oddechowych wywołanemu przez RSV zmniejszyło nawroty świszczącego oddechu u niemowląt bez wywiadu rodzinnego z atopią, ale nie wykazało żadnego działania u noworodków z wywiadem rodzinnym w wywiadzie.29,30 Stwierdziliśmy, że zapobieganie RSV było związane ze zmniejszeniem świszczącego oddechu w pierwszy rok życia, niezależnie od tego, czy w rodzinie występowała atopia. Nasze badanie podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa RSV w patogenezie nawracających świszczących oddechów. Postawiliśmy hipotezę, że RSV powoduje przede wszystkim bezpośrednie uszkodzenie nabłonka płucnego i miejscowe zmiany immunologiczne w płucach, prowadząc do długotrwałej nadreaktywności dróg oddechowych i świszczącego oddechu.
Badanie na myszach wykazało, że RSV powoduje utrzymującą się nadreaktywność dróg oddechowych, przewlekłe zapalenie płuc i nieprawidłowości histopatologiczne.31,32 Zmienione wzorce odpowiedzi immunologicznej zostały opisane po zakażeniu RSV
[patrz też: alfa pvp skutki uboczne, przychodnia medicus, dobowa ilość moczu ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alfa pvp skutki uboczne dobowa ilość moczu przychodnia medicus