Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków AD 6

Dni z świszczącym oddechem w pierwszym roku życia. Rysunek 2. Łączne dni świszczącego oddechu dla 429 wcześniaków w pierwszym roku życia. P <0,001 dla porównania paliwizumabu i placebo z zastosowaniem regresji Poissona. Liczba dni z wystąpieniem świńskiego świszczącego oddechu była niższa w grupie z zapobieganiem RSV niż w grupie placebo (tabela 2 i wykres 2). Wynik ten był zgodny dla wszystkich 3 lat badania i niezależny od liczby iniekcji paliwizumabu lub placebo. Stwierdzono bezwzględną redukcję o 2,7 punktu procentowego w częstości występowania świszczącego oddechu w grupie z zapobieganiem RSV w porównaniu z grupą placebo (930 z 53,075 dni [1,8%] i 2309 z 51,726 dni [4,5%], odpowiednio), dla względnego 61% (95% przedział ufności [CI], 56 do 65).
Wpływ zapobiegania RSV na liczbę dni świszczących utrzymywał się w okresie po profilaktyce (tj. Począwszy od 2 miesięcy po ostatnim zastrzyku), dla względnej redukcji wynoszącej 73% (95% CI, 66 do 80). Podobnie zmniejszyła się liczba dni świszczącego oddechu poza sezonem RSV w grupie zapobiegania RSV (Tabela 2). U dzieci z potwierdzoną infekcją RSV nie stwierdzono istotnej różnicy między występowaniem świszczącego oddechu (23% w grupie pacjentów z RSV a 30% w grupie placebo) lub w średniej liczbie dni świszczącego oddechu w ciągu pierwszego roku życia (8,2 dnia w grupie zapobiegania RSV i 16 dni w grupie placebo). Nie wykryliśmy reinfekcji RSV w żadnej z grup.
Tabela 3. Tabela 3. Niemowląt ze świstem. Odsetek niemowląt z nawracającym świszczącym oddechem był niższy w grupie z zapobieganiem RSV niż w grupie placebo (11,2% w porównaniu do 20,9%, P = 0,005) (tabela 3). Podobnie odsetek niemowląt stosujących leki rozszerzające oskrzela był niższy w grupie z prewencją RSV niż w grupie placebo (13% vs. 23%, P <0,001). Wpływ zapobiegania RSV na całkowitą liczbę dni świszczącego oddechu nie różnił się istotnie (P = 0,89) u dzieci bez wywiadu rodzinnego z atopią (72% redukcja, 95% CI, 65 do 79), w porównaniu z osobami z rodzinami historia atopii (54% redukcji, 95% CI, 47 do 60). Podobny efekt zapobiegania RSV zaobserwowano u dzieci bez astmy rodzicielskiej (68% redukcja [95% CI, 62 do 73] w porównaniu do 35% redukcji [95% CI, 23 do 47]). Całkowita liczba epizodów oddechowych była podobna w obu badanych grupach. Jednak podczas kolejnych epizodów niezwiązanych z zakażeniem RSV stwierdziliśmy większą liczbę koinfekcji niż w grupie placebo (101 z 236 wymazów [43%] vs. 63 z 197 wymazów [32%], P = 0,02) (ryc. 1B).
Zdarzenia niepożądane
Odsetek pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi był niższy w grupie z zapobieganiem RSV niż w grupie placebo
[podobne: pedodonta, ellaone skutki uboczne, medicenter kościerzyna ]

Tags: , ,

No Responses to “Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków AD 6”

 1. Barbara says:

  nadciśnienie i cholestrol mozna opanować za pomocą taxivitalu

 2. Hog Butcher says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: olej kukurydziany[...]

 3. Hog Butcher says:

  Czytałem, że witamina c zażywana w zbyt dużej ilości wywołuje biegunkę.

 4. Mental says:

  [..] Cytowany fragment: acai berry[...]

 5. Justyna says:

  nadwrażliwe jelita i nietolerancja mleka krowiego

Powiązane tematy z artykułem: ellaone skutki uboczne medicenter kościerzyna pedodonta