Wirus oddechowy współistniejący i nawracające świsty u zdrowych wcześniaków AD 3

Oślepienie przypisania grupy badawczej przeprowadzono z użyciem listy randomizacji, która wykorzystywała projekt permutowanego bloku, który został wygenerowany przez niezależnego farmaceutę przed rozpoczęciem próby. Randomizacja została rozwarstwiona w zależności od wieku ciążowego. Oziębienie uzyskano za pomocą placebo dopasowanego do odtworzonego roztworu paliwizumabu. Naukowcy, którzy otrzymali dzienniki i wykonali analizy oraz rodzice nie byli świadomi zadań w grupie badanej do czasu zakończenia rocznego okresu obserwacji dla wszystkich uczestników. Pielęgniarki badawcze, które podawały badane leki, były świadome zadań w grupie badanej, ponieważ nie było możliwe przygotowanie i podawanie leku w sposób zaślepiony w ciągu 3 godzin po rekonstytucji. Pielęgniarki badawcze zostały przeszkolone, aby ujawnić brak wiedzy na temat randomizacji dla rodziców i nie były zaangażowane w raportowanie analiz danych. Pielęgniarki badawcze pracowały zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi i zostały dokładnie pouczone, aby zapobiegać ewentualnemu rozczłonkowaniu. Wyniki badań i działania następcze
Pierwszorzędnym rezultatem była liczba dni świszczącego oddechu zgłaszanych przez rodziców w pierwszym roku życia. Stosując metody identyczne z tymi stosowanymi w naszym poprzednim badaniu, rodzice odnotowywali objawy dróg oddechowych, wizyty u lekarza i stosowanie leków w postaci dróg oddechowych w dziennym dzienniku aż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. 19,20 Instrukcje dotyczące wypełniania dziennika podano podczas pierwsza wizyta w domu, a zgodność była sprawdzana podczas każdej kolejnej wizyty domowej.
Drugorzędnymi wynikami były: liczba dni stosowania leku rozszerzającego oskrzela, liczba zakażeń RSV potwierdzona za pomocą wymazówki nosowo-gardłowej pozytywnej dla RNA RSV z lub bez pomocy medycznej, liczba hospitalizacji z powodu potwierdzonego laboratoryjnie zakażenia RSV, liczba epizodów świszczącego oddechu, oraz częstość występowania nawracających świszczących oddechów. Opiekę medyczną zdefiniowano jako wizytę u lekarza rodzinnego lub szpitala. Epizod świszczącego oddechu zdefiniowano jako epizod oddechowy z sapaniem przez ponad dzień. Przerwa między dwoma epizodami została zdefiniowana jako okres co najmniej 7 dni bez objawów oddechowych. Nawracające świszczący oddech został zdefiniowany jako trzy lub więcej epizodów świszczącego oddechu w pierwszym roku życia. Historia atopii w rodzinie została zdefiniowana jako rozpoznanie przez lekarza astmy, kataru siennego lub egzemy u co najmniej jednego z rodziców.
Testy laboratoryjne i obserwacja
Zdefiniowaliśmy okres post-profilaktyczny jako okres obserwacji po 2 miesiącach od ostatniego podania leku (trzy okresy półtrwania paliwizumabu) do roku. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego lekarz pierwszego kontaktu pozostawił podstawową opiekę medyczną.
Rodzice zostali poinstruowani, aby pobrać wymaz z nosogardzieli w przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego z zajęciem górnych lub dolnych dróg oddechowych trwających dłużej niż dzień.
[patrz też: przychodnia medicus, endodonta warszawa, alfa pvp skutki uboczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: alfa pvp skutki uboczne endodonta warszawa przychodnia medicus