Bolesność okolicy nerkowej

W przypadkach choroby o małym natężeniu bolesność okolicy nerkowej wykrywa się nieraz tylko wtedy, jeśli się zwraca na. to szczególną uwagę zbierając wywiady oraz jeśli się zastosuje osobne metody badania przedmiotowego. I tak chorzy niekiedy podają, że odczuwają bóle w okolicy lędźwiowej podczas większych ruchów, szybkiego schodzenia ze schodów, jazdy w powozie lub konno itd. Przedmiotowo bolesność utajoną. można wykryć, polecając choremu stanąć na palcach, a następnie szybko opuścić się na pięty, wstrząsając okolicę nerkową ręką, gdy chory leży, lub przez oklepywanie okolicy nerkowej w ten sposób, że uderza się ręką po ręce położonej w okolicy lędźwiowej z tyłu lub w bocznej części tułowia na poziomie nerek. W ostrym zapaleniu kłębków nerkowych, miedniczek i moczowodów- i w niektórych innych chorobach układu moczowego stwierdza się czasami osobne punkty bolesne. Mianowicie w ostrym rozlanym zapaleniu kłębków nerkowych można nieraz stwierdzić punkty bolesne, z nich dwa na tylnej ścianie tułowia i jeden od przodu. Punktami grzbietowymi są: 1) punkt żebrowo-kręgowy Guyona (punctum costoverte- brale) znajdujący się w miejscu skrzyżowania dolnego brzegu X żebra z brzegiem kręgosłupa oraz 2) punkt żebrowo-mięśniowy (punc tum costo- musculare posticum), znajdujący się w kącie utworzonym przez żebro i brzeg mięśnia krzyżowo-grzbietowego (m. sacrospinalis). Punkt bolesny przedni, zw. punktem podżebrowym (punc- tum subcostale Albarrani), znajduje się w miejscu skrzyżowania bocznego brzegu prostego mięśnia brzucha z X żebrem. W zapaleniu miedniczki stwierdza się czasami punkt bolesny: przypępkowy Bazyego (punctum paraumbilicale) znajdujący- się na poziomie poprzecznej linii pępkowej na trzy palce od pępka. czyli w miejscu skrzyżowania tej linii z linią pionową, równoległą. do linii pośrodkowej ciała, a przeprowadzoną przez punkt Mc Burneya, który się znajduje na granicy bocznej i środkowej trzeciej linii pępkowo- kolcowej. Ucisk w punkcie przypępkowym w zapaleniu miedniczki Wywoływa niekiedy parcie na mocz (odruch miedniczkowo-pęchezrowy, reflexus pyelovesicalis). [hasła pokrewne: juniordent, ceruvit junior, hiperamonemię ]

Tags: , ,

No Responses to “Bolesność okolicy nerkowej”

 1. Beetle King says:

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

 2. Luiza says:

  Article marked with the noticed of: medycyna[...]

 3. Candy Butcher says:

  Co sądzicie o takich zabiegach poza granicami kraju?

 4. Mad Irishman says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: ból zęba[...]

 5. Maja says:

  ja mam niedoczynność na tle Hashimoto

 6. Kajetan says:

  [..] Cytowany fragment: dermatolog[...]

 7. Waylay Dave says:

  Ciekawa jestem tylko czy jeśli wynik będzie świadczył o alergii

Powiązane tematy z artykułem: ceruvit junior hiperamonemię juniordent