Ocena dobowa ilości moczu

W ocenie dobowej ilości moczu ma istotne znaczenie nie tyle bezwzględna ilość, ile wzajemny stosunek ilości moczu wydalonego przez 24 godziny do dobowej ilości wypitych płynów. Stosunek ten nazywam współczynnikiem moczenia wodnego. Zdrowy człowiek w warunkach prawidłowych wydala z moczem 65-80% wypitych płynów, tak iż współczynnik moczenia wodnego wy- nosi 0,65-0,8. Jeżeli zatem badana osoba wydalająca po wypiciu 1/2 litra wody 1.200 ml moczu odda na dobę po wypiciu 600 rnl wody 500 ml moczu, to w drugim wypadku zachodzi w istocie rzekome moczenie dostateczne, gdyż w obu, razach współczynnik moczenia wodnego wynosi 0,8 – jest zatem prawidłowy. Inna jest ocena pracy nerek, jeżeli osoba po wypicia 600 ml wody wyda 500 ml moczu, a po wypiciu 1/2 litra wody tylko 600 ml moczu. Zdolność nerek wytwarzania moczu jest tu dostateczna tylko wtedy, gdy ilość wypijanych płynów jest niewielka, natomiast jest upośledzona, gdy badany wypija większą ilość wody, gdyż wtenczas współczynnik moczenia wodnego wynosi tylko 0,4. Taki stosunek świadczy o ograniczeniu zdolności przystosowawczej nerek. Rozważania te dowodzą, że: 1) oznaczanie dobowej ilości moczu ma wartość tylko wtedy, gdy się ją zestawia z dowozem wody do ustroju w ciągu doby oraz ze stratami wody przez skórę (obfite poty) i przez przewód pokarmowy (obfite wymioty lub biegunki); 2) prawidłowy współczynnik moczenia wodnego świadczy o dostatecznej zdolności nerek do wydalania z ustroju płynów tylko w stosunku do ilości wypitych płynów, nie ma natomiast znaczenia bezwzględnego; 3) dla stwierdzenia, czy nerki zachowały dostateczną zdolność wydalania wody, należy oznaczać współczynnik moczenia wodnego po podaniu na dobę co najmniej 1/2 litra wody. Ponieważ zdrowe nerki wydalają szybko nawet większą ilość wprowadzonej wody, przeto prawidłowy współczynnik po podaniu 1/2 litra wody nie zawsze daje rękojmię, że zdolność nerek do wydalania wody nie ulega w ogóle żadnemu zakłóceniu. [podobne: szpital sucha beskidzka rejestracja, przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych, Aminokwasy BCAA
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Aminokwasy BCAA przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych szpital sucha beskidzka rejestracja