Punkt nadkolcowy przyśrodkowy

W gruźlicy nerek z zajęciem moczowodu oraz w zapaleniu moczowodu stwierdza się czasami górny punkt bolesny moczowodowy (punctum ureterale superius), leżący na linii międzykolcowej, tzn. linii łączącej oba górne przednie kolce kości biodrowych (linea interspinalis), w miejscu jej skrzyżowania się z bocznym brzegiem prostego mięśnia brzucha. Dolny punkt moczowodowy znajduje się w miejscu ujścia moczowodu do pęcherza. Bada się go przez pochwę i przez odbytnicę i dlatego nazywa się go punktem pęcherzowo-moczowym (punc tum vesicovaginale) lub pęcherzowo-odbytniczym (punctum vesicorectale). Prócz bolesności można niekiedy tym badaniem stwierdzić moczowód zgrubiały wskutek gruźlicy, czasami także guzy pęcherza moczowego. Rzadziej zdarzają się punkty bolesne boczne. Najważniejszy z nich. tzw. punkt nadkolcowy przyśrodkowy (punc tum supraspinale mediale), znajduje się na palec ku środkowi i nieco ku górze od górnego przedniego kolca kości biodrowej. Bolesność w tym punkcie stwierdza się w chorobach nerwu biodrowo-pachwinowego (n. ilioingui- nalis) i łonowo-udowego (n. genitocruralis). Prócz punktów bolesnych obmacywanie wykrywa wcześniej niż oglądanie obrzęk w okolicy lędźwiowej. Nadto obmacywaniem można stwierdzić w stanach chorobowych przeczulicę i różnicę ciepłoty powłok zewnętrznych w okolicach lędźwiowych, miejscowe napięcie mięśni i zmiany w kręgosłupie. Szkoła węgierska z Koranyi na czele poleca opukiwanie okolicy nerek dla oznaczenia ich siedziby. Badanie to wykonywa się w sposób następujący: Chory stoi z nieco zgiętymi kolanami pochylony ku przodowi tak, by plecy znajdowały się w płaszczyźnie prawie poziomej, przy czym ręce opiera chory o kolana. W tym położeniu wątroba i śledziona oddalają się od nerek, umożliwiając przez to oznaczenie stłumienia zależnego od nerek. Opukiwany palec musi uciskać mocno powłoki zewnętrzne w okolicy nerkowej, samo zaś opukiwanie powinno być ciche. [przypisy: artefakty ruchowe, badania genetyczne, ropne zapalenie migdałków podniebiennych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe badania genetyczne ropne zapalenie migdałków podniebiennych