Udostępnianie danych, rok 1 – Dostęp do danych z badań klinicznych sponsorowanych przez branżę cd

Chociaż żaden z dostarczonych danych nie doprowadził jeszcze do publikacji recenzowanych, podejście, które zastosowaliśmy, jest bardzo bliskie spełnienia wszystkich kryteriów dotyczących ponownej analizy, które zostały ostatnio przedstawione przez Christakisa i Zimmermana.3 Od tego czasu do systemu dołączyło wiele innych firm, co w naturalny sposób pozwala na łatwiejszą agregację danych z wielu firm. Niektóre firmy zdecydowały się na dołączenie do innych systemów dostępu do danych.4 Kiedy producenci przyszli do niezależnego panelu kontrolnego, chcąc wziąć udział w alternatywnych metodach, sugerując na przykład, że firma może przeprowadzić ocenę naukową każdej propozycji przed jej przekazaniem do komisji – odmówiliśmy, wierząc, że takie podejście naruszy naszą niezależność.
Opisany tu system niewątpliwie ewoluuje znacznie w czasie. Zarządzanie wnioskami prawdopodobnie zostanie przekazane niezależnej organizacji, która powinna uatrakcyjnić udział innych producentów i zwiększyć zaufanie społeczeństwa do tego procesu. Mamy nadzieję, że naukowcy akademiccy dodadzą swoje dane do takich systemów w przyszłości. Niektórzy z nas uważają, że wszystkie dane z badań klinicznych powinny ostatecznie zostać podane do domeny publicznej w celu uzyskania bezwarunkowego, powszechnego dostępu, ale uważamy obecną inicjatywę za ważny, szybko wdrożony i udany pierwszy krok. Liczba wniosków o dane przesłanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy po uruchomieniu systemu (58 wniosków) świadczy o chęci społeczności medycznej do czerpania korzyści z udostępniania danych.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Formularze ujawnień dostarczone przez autorów są dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem.
Ten artykuł został opublikowany 15 października 2014 r. O godzinie.
Author Affiliations
Z Rutgers Biomedical and Health Sciences, Newark, NJ (BLS); Hasselt University, Hasselt i Międzynarodowy Instytut Rozwoju Leków, Louvain-la-Neuve – oba w Belgii (MB); Brytyjska Rada ds. Badań Klinicznych w Londynie (JH); oraz Centrum Genomiki i Polityki, McGill University, Montreal (BMK).

Materiał uzupełniający
Referencje (4)
1. Ebrahim S, Sohani ZN, Montoya L, i in. Ponowna analiza losowych danych z badań klinicznych. JAMA 2014; 312: 1024-1032
Crossref Web of Science Medline
2. Nisen P, Rockhold F. Dostęp do danych z badań klinicznych GlaxoSmithKline na poziomie pacjenta. N Engl J Med 2013; 369: 475-478
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Christakis DA, Zimmerman FJ. Przemyślenie ponownej analizy. JAMA 2013; 310: 2499-2500
Crossref Web of Science Medline
4. Krumholz HM, Ross JS, Gross CP, i in. Historyczny moment dla otwartej nauki: projekt Open Data Access Uniwersytetu Yale i Medtronic. Ann Intern Med 2013; 158: 910-911
Crossref Web of Science Medline
Zamknij odniesienia
Powołując się na artykuły (53)
Zamknij Cytowanie artykułów
Komentarz (1)
[więcej w: szernera 3 warszawa, lubmed, wizaksinum opinie ]

Tags: , ,

No Responses to “Udostępnianie danych, rok 1 – Dostęp do danych z badań klinicznych sponsorowanych przez branżę cd”

  1. Ignacy says:

    Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

  2. Wiktoria says:

    [..] Cytowany fragment: kulturystyka[...]

  3. Julita says:

    Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

Powiązane tematy z artykułem: lubmed szernera 3 warszawa wizaksinum opinie