Torbiel jajnikowa

Torbiel jajnikowa: 1. Rośnie od dołu ku górze, wypuklając przede wszystkim część dolną brzucha. 2. Wychodzi z miednicy małej. 3. Odgłos opukowy stłumiony. 4. Nie ma wcale ruchomości oddechowej osiowej. 5. Nie daje się odprowadzić w podżebrze.
Dużo trudności nasuwa różnicowanie guza lewej nerki od nowotworu trzonu i ogona trzustki. Miarą trudności może być fakt, że na 6 przypadków nowotworu ogona trzustki, stwierdzonych sekcyjnie w Zakładzie Anatomii Patolgicznej Uniwersytetu J. Piłsudskiego w Warszawie w okresie od 1927 r. do 1937 r. włącznie, trzy przypadki rozpoznano za życia jako nowotwór lewej nerki. Przyczyna trudności rozpoznawczych leży w tym, że nowotwór trzonu i ogona trzustki ma swą siedzibę tak jak lewa nerka w lewym podżebrzu poza otrzewną i może odruchowo upośledzać sprawność lewej nerki. Tak było w dwóch naszych przypadkach, rozpoznanych za życia (Wacław Markert), w których zaburzenie czynności lewej nerki objawiało się zmianami w moczu z lewej nerki (białkomocz, krwiomocz), zmniejszonym wydzielaniem przez lewą nerkę moczu, mocznika i chlorków oraz znacznie upośledzoną sprawnością wydalania przez nią indygokarminu, wstrzykniętego dożylnie. W różnicowaniu dopomagają pielografia oraz badanie czynnościowe trzustki. W przypadkach wątpliwych w rozpoznaniu guza nerki może być pomocne badanie co do białkomoczu uciskowego oraz badanie osadu moczu po 10-15-krotnym ugniataniu guza, a także badanie radiologiczne. Po określeniu przynależności guza do nerki przechodzimy do rozpoznania rodzaju guza. Zagadnienie to omówię w odpowiednich rozdziałach części szczegółowej. [więcej w: szpital sucha beskidzka rejestracja, przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych, Aminokwasy BCAA
]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Aminokwasy BCAA przewlekłe ropne zapalenie migdałków podniebiennych szpital sucha beskidzka rejestracja