Posts Tagged ‘osteofitoza krawędziowa’

Guz wątroby i pęcherzyka żółciowego

Wednesday, June 26th, 2019

Guz wątroby i pęcherzyka żółciowego: 1. Leży powierzchowniej. 2. Znaczna osiowa ruchomość oddechowa. 3. …read more

Punkt nadkolcowy przyśrodkowy

Tuesday, June 25th, 2019

W gruźlicy nerek z zajęciem moczowodu oraz w zapaleniu moczowodu stwierdza się czasami górny punkt bolesny moczowodowy (punctum ureterale superius), leżący na linii międzykolcowej, tzn. linii łączącej oba górne przednie kolce kości biodrowych (linea interspinalis), w miejscu jej skrzyżowania się z bocznym brzegiem prostego mięśnia brzucha. Dolny punkt moczowodowy znajduje się w miejscu ujścia moczowodu do pęcherza. Bada się go przez pochwę i przez odbytnicę i dlatego nazywa się go punktem pęcherzowo-moczowym (punc tum vesicovaginale) lub pęcherzowo-odbytniczym (punctum vesicorectale). Prócz bolesności można niekiedy tym badaniem stwierdzić moczowód zgrubiały wskutek gruźlicy, czasami także guzy pęcherza moczowego. …read more

Guz krezki jelit cienkich

Tuesday, June 25th, 2019

Od guza przedniej ściany brzucha odróżnia się guz nerki tym, że w miarę coraz większego napinania tłoczni brzusznej, które osiąga się przez uniesienie górnej części tułowia badanego, guz nerki wyczuwa się coraz gorzej, aż wreszcie znika, natomiast guz przedmięśniowy przedniej ściany brzucha staje się wyraźniejszy i zachowuje swą ruchomość przy obmacywaniu. Guz śródmięśniowy jeżeli był ruchomy, traci swą ruchomość, lecz nie znika. Guz zamięśniowy i zaotrzewny przedniej ściany brzucha zachowuje się tak, jak guz nerki, tzn. znika, lecz nie ma oddechowej ruchomości osiowej i jest przy obmacywaniu nieruchomy, a odgłos opukowy w jego miejscu jest stłumiony, jak w ogóle odgłos opukowy wszystkich guzów przedniej ściany brzucha. Guz zaotrzewny tylnej ściany brzucha w przeciwieństwie do guza nerki, jest zupełnie nieruchomy przy obmacywaniu i ze zmianą położenia ciała, nie ma także osiowej ruchomości oddechowej. …read more

Guz lewej nerki

Tuesday, June 25th, 2019

Od guzów śledziony odróżnia się guz lewej nerki na podstawie następujących danych: Guz lewej nerki: 1. Położenie głębsze. 2. Ruchomość oddechowa osiowa nieznaczna. 3. …read more

Badanie moczu

Tuesday, June 25th, 2019

Bardzo znamienne objawy uzyskuje się w chorobach narządu moczowego przez badanie moczu, jako cieczy, która zawiera wytwory przemiany materii, usuwane z ustroju przez nerki. Zaburzenia mogą dotyczyć dobowej ilości moczu, jego ciężaru właściwego, barwy, przejrzystości oraz składu chemicznego i drobnowidowego. Doniosłych objawów dostarcza nieraz także badanie każdej porcji moczu z osobna, badanie moczu, wziętego jałowo z pęcherza moczowego, a także moczu uzyskanego z każdej nerki z osobna za pomocą cewnikowania moczowodów. W niektórych chorobach narządu moczowego dopomaga w rozpoznaniu badanie bakteriologiczne moczu.
Dobowa ilość moczu. Dobowa ilość moczu wynosząca u ludzi zdrowych w warunkach zwykłych 1/2 do 2 litrów może w chorobach narządu moczowego ulegać zmianie w obu kierunkach, tzn. …read more

Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 7

Sunday, June 9th, 2019

Częstości tych alleli nie różniły się istotnie od tych w pierwszym lub drugim zestawie kontrolnym, potwierdzając swoistość wariantu V393A u pacjentów z atrofią wielu układów. Dwóch pacjentów z chorobą Alzheimera, u których stwierdzono homozygotyczne mutacje V393A, nie wykazało żadnych objawów parkinsonizmu, ataksji móżdżkowej ani dysfunkcji autonomicznej. Następnie wykonaliśmy genotypowanie w serii pacjentów z Europy i Ameryki Północnej z atrofią wielu układów. W serii europejskiej znaleziono cztery pojedyncze warianty COQ2 (kodujące podstawienia aminokwasów F79L [c.235T . …read more

Używanie narkotyków do dyskryminacji – niepożądany wybór na rynku ubezpieczeń ad

Thursday, June 6th, 2019

Całkowity średni roczny koszt schematu leczenia HIV jest sumą rocznej składki i średniego rocznego kosztu leczenia HIV z kieszeni. Schemat leczenia HIV, który został użyty do tego obliczenia, to emtrycytabina, tenofowir i efawirenz, powszechnie przepisywany schemat pojedynczej pigułki. Wydatki kieszonkowe ograniczono do maksymalnego pułapu w każdym planie zgodnie z ustawą o przystępnej cenie, zazwyczaj w wysokości 6 350 USD. Znaleźliśmy dowody niekorzystnego tierowania w 12 z 48 planów – 7 z 24 planów w stanach z ubezpieczycielami wymienionymi w skardze HHS i 5 z 24 planów w pozostałych sześciu stanach (patrz dodatek uzupełniający dla przykładowych formularzy). Różnice w kosztach leków na HIV z własnej kieszeni pomiędzy planami niekorzystnego traktowania (ATP) a innymi planami były bardzo poważne (zob. …read more

Używanie narkotyków do dyskryminacji – niepożądany wybór na rynku ubezpieczeń

Thursday, June 6th, 2019

Eliminowanie dyskryminacji w oparciu o wcześniej istniejące warunki jest jedną z głównych cech ustawy Affordable Care Act (ACA). Zanim ustawodawstwo zostało przyjęte, ubezpieczyciele na rynku pozagrupowym regularnie naliczali wysokie składki osobom z chorobami przewlekłymi lub całkowicie je zaprzeczały. Aby rozwiązać te problemy, ACA wprowadziła klasyfikację społeczności według stawek dla premii i nakazała, że plany ubezpieczą wszystkich chętnych. W połączeniu z dopłatami do premii i ekspansją Medicaid, polityka ta doprowadziła do objęcia ubezpieczeniem około 10 milionów wcześniej nieubezpieczonych osób w 2014 roku. Istnieją jednak dowody na to, że ubezpieczyciele stosują inną taktykę, która zniechęca pacjentów o wysokich kosztach do podjęcia nauki. …read more

Cenny klejnot – rola ogólnej praktyki w angielskiej służbie zdrowia NHS

Wednesday, June 5th, 2019

Ogólna praktyka (lub medycyna rodzinna, jak jest znana w Stanach Zjednoczonych) jest często opisywana jako klejnot w koronie English National Health Service (NHS). Przyczynia się do wysokiego rankingu angielskiego systemu opieki zdrowotnej (patrz tabela i opisy przypadków, aby porównać ten kraj z innymi, zobacz interaktywną grafikę) w porównaniach międzynarodowych na trzy sposoby.1 Na poziomie poszczególnych pacjentów zapewnia opiekę ludziom prezentowanie w najczęstszych warunkach, z rosnącym naciskiem na pacjentów z wieloma współistniejącymi schorzeniami, oraz zobowiązanie do ciągłości i opieki całostkowej. Na poziomie populacji ogólna praktyka służy zdefiniowanym społecznościom lokalnym, dzięki czemu może skupiać się na profilaktyce i edukacji zdrowotnej, a także na leczeniu chorób. Na poziomie systemu opieki zdrowotnej, ogólna praktyka zapewnia skuteczną opiekę poprzez zarządzanie ryzykiem klinicznym poprzez usługi pierwszej linii, zapobieganie nadmiernemu nakładaniu leków, ułatwianie odpowiedniego dostępu do specjalistycznych usług i dochodzeń oraz zachęcanie pacjentów, gdy jest to konieczne. Połączenie tych głównych ról z wyjątkowo wysokim poziomem wsparcia publicznego i zaufania w przeszłości spowodowało, że decydenci polityczni przyjęli ogólną praktykę, która zasadniczo skupiała się na bardziej politycznie obciążonym sektorze szpitalnym. …read more

Pomaganie rzucić palaczom – możliwości stworzone przez Affordable Care Act

Monday, June 3rd, 2019

W swoim przeglądzie leczenia uzależnień od tytoniu, wytyczna praktyki klinicznej z 2008 r. W amerykańskiej publicznej służbie zdrowia stwierdziła: Rzeczywiście, trudno jest określić jakikolwiek inny stan, który przedstawia taką mieszankę śmiertelności, rozpowszechnienia i zaniedbania, pomimo skutecznego i łatwego dostępne interwencje. 1 Niskie wykorzystanie interwencji związanych z zaprzestaniem leczenia klinicznego przez palaczy i lekarzy można częściowo przypisać nieodpowiedniej ochronie ubezpieczeniowej1,2: wielu ubezpieczycieli zdrowotnych wciąż nie zapewnia poradnictwa opartego na dowodach i leczenia zalecanego w wytycznej z 2008 r.2 Nawet po uwzględnieniu tych zabiegów przeszkody w wykorzystaniu, takie jak współpłacenie i wymogi dotyczące wcześniejszych zezwoleń, powodują, że ich uzyskanie jest kosztowne i niewygodne2. Ponadto złożony, niejasny i zmienny zasięg palenia tytoniu może być dezorientujący zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów, utrudniając lekarzy, aby pomóc pacjentom rzucić palenie Lepsze pokrycie zabiegów zaprzestania palenia zwiększa próby rzucenia palenia, stosowanie leczenia i odsetek udanych rzucania palenia. W szczególności pokrowiec, który refunduje interwencje dotyczące zaprzestania palenia, może zwiększyć szanse interwencji lekarzy palących. …read more