Posts Tagged ‘krocząc wśród cieni filmweb’

WYPADNIECIE JADRA GALARETOWATEGO TARCZY MIEDZYKREGOWEJ

Thursday, July 18th, 2019

…read more

Badanie ortopedyczne

Wednesday, July 17th, 2019

Tarcze międzykręgowe L3 – Ls wyróżniają się częstością wypadania jądra; wypadanie to zdarza się częściej w odcinku bocznym niż w środku więzadła podłużnego tylnego. O możliwości wypadnięcia jądra galaretowatego myślimy zawsze, gdy w następstwie niezbyt nawet ciężkiego wypadku powstaje rwa kulszowa, lędźwiowa lub objawy ucisku ogona końskiego. a) Badanie ortopedyczne. U obnażonego całkowicie chorego widzimy nadmiernie proste i długie plecy oraz skrzywienie miednicy w prawo lub w lewo. Pochylenie tułowia do przodu nie znosi krzywizny lędźwiowej; kręgi lędźwiowe opóźniają się przy tym ruchu. …read more

Doswiadczenie wykazuje, ze zabieg ten nie pozostawia ani okolic pozbawionych czucia

Monday, July 15th, 2019

Diez poleca przecięcie włókien czuciowych nawet pomimo braku uchwytnych zmian anatomicznych, co, jego zdaniem, zabezpiecza chorego przed wznową. Doświadczenie wykazuje, że zabieg ten nie pozostawia ani okolic pozbawionych czucia, ani zaburzeń odżywczych. Wyjątkowo, zamiast oczekiwanej przepukliny, można spotkać przerost więzadła żółtego, a jeszcze rzadziej zapalenie pajęczynówki, korzonków lub zmiany żylakowate splotu żylnego nadoponowego. Po operacji trzymamy chorego przez 10 dni na brzuchu; w końcu drugiego tygodnia pozwalamy mu wstać po raz pierwszy na pół godziny. W wypadnięciu jądra galaretowatego w linii środkowej oszczędny zabieg nie prowadzi do celu. …read more

Dostep do nerwów blednych przez powloki brzuszne ma te przewage; ze daje moznosc dokladnego obejrzenia zoladka

Sunday, July 14th, 2019

Dostęp do nerwów błędnych przez powłoki brzuszne ma tę przewagę; że daje możność dokładnego obejrzenia żołądka. Dla skuteczności jednak zabiegu operacyjnego niezbędne jest wycięcie wszystkich gałązek żołądkowych obu nerwów błędnych. Zadaniu temu łatwiej sprostać przy operacji nadprzeponowej, a to wskutek licznych i niejednakowo przebiegających gałązek nerwów po przejściu przez otwór przełykowy. Dobrze objaśnia to ryc. 54 oparta na zbadaniu przez F. …read more

Objawy

Saturday, July 13th, 2019

Objawy. Rak może dołączać się do . innych chorób żołądka, często jednak rozwija się u osób, które przedtem nie miały żadnych dolegliwości żołądkowych. Po pewnym, nieraz kilkomiesięcznym, okresie przebiegu utajonego bez żadnych przypadłości i objawów przedmiotowych pojawiają się dolegliwości początkowo bardzo często na ogół niewyraźne i niezbyt cechujące. Chorzy stopniowo tracą łaknienie, w wielu przypadkach dostają już wcześnie znamiennego wstrętu do mięsa i do tłuszczów,nierzadko jednak łaknienie jest zachowane przez czas dłuższy. …read more

Niestety, objawy te nie sa wczesne

Wednesday, July 10th, 2019

Niestety, objawy te nie są wczesne. To pozbawia nas możności rozpoznania choroby w tym okresie, w którym leczenie mogłoby być najskuteczniejsze. Toteż najmniejsze już podejrzenie co do raka żołądka nakazuje bardzo dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, uzupełnione radiologicznym badaniem żołądka. W trzonie o prawidłowym przebiegu fałdów; w części odźwiernikowej fałdy przebiegają częściowo nieregularnie, miejscami ich nie ma wcale; duże ubytki cieniowe w części odźwiernikowej od strony krzywizny większej odpowiadające wyczuwalnemu w tej okolicy guzowi; od strony krzywizny mniejszej ściana żołądka w tej okolicy jest sztywna, nie przewodzi ruchów robaczkowych; opuszka dwunastnica bez zmian. Za siedzibą raka w części wpustowej przemawiają bóle i gniecenia poza wyrostkiem mieczykowatym, promieniujące ku tyłowi między łopatki, utrudnienie połykania, zwłaszcza pokarmów stałych, wymioty zaraz po spożyciu pokarmu, szybko rozwijające si ę wychudnienie, upadek sił, charłactwo, obecność przeszkody na odległości koło 45 cm od zębów oraz cuchnąca krew i ropa na końcu zgłębnika. …read more

Wyniki katastrof medycznych w komercyjnych lotach lotniczych AD 2

Monday, July 8th, 2019

Na podstawie naszych ustaleń proponujemy praktyczne podejście do początkowego zarządzania powszechnymi sytuacjami zagrożenia medycznego podczas lotu dla personelu medycznego, który może zostać wezwany do udzielenia pomocy. Metody
Zbieranie danych
Przeanalizowaliśmy zapisy wszystkich połączeń do centrum komunikacji medycznej od pięciu krajowych i międzynarodowych linii lotniczych, które stanowiły około 10% globalnej liczby lotów pasażerskich od stycznia 2008 r. Do 31 października 2010 r. Centrum łączności zapewnia konsultacje medyczne z wykorzystaniem radiowa lub satelitarna łączność telefoniczna. …read more

Wyniki katastrof medycznych w komercyjnych lotach lotniczych AD 6

Sunday, July 7th, 2019

Z naszego doświadczenia wynika, że objawy pasażerów często można zarządzać we współpracy ze stewardessami, którzy są dobrze zorientowani w wyposażeniu samolotów i procedurach operacyjnych. Kiedy potrzeba oceny lub interwencji przekracza ich możliwości, stewardzi mogą w czasie lotu szukać pracowników służby zdrowia. Wiele linii lotniczych wymaga konsultacji z naziemnym lekarzem przed użyciem zestawu ratunkowego. Powinno się wypracować wspólne podejście do zarządzania problemem medycznym. …read more

Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 5

Saturday, July 6th, 2019

Dlatego wybraliśmy Family 1, aby poddać się sekwencjonowaniu całego genomu. Podatność genów w chorobie rodzinnej
Sekwencjonowanie całego genomu próbki uzyskanej od uczestnika II-4, jednego z dwóch dotkniętych członków rodziny 1, wygenerowało 187,5 Gb krótkich odczytów, przy średnim pokryciu 58 × i 3 492 429 wariantów pojedynczych nukleotydów (SNV) lub insercji lub delecji . Przeanalizowaliśmy 3 492 429 wariantów do 4, wybierając SNV, które były zlokalizowane w regionach kandydujących zdefiniowanych w analizie sprzężeń w Family (regiony o najwyższym wyniku LOD obejmującym w przybliżeniu 80 Mb), które były zlokalizowane w eksonach lub miejscach składania, które Przewidywano, że będą powodować zmiany aminokwasowe lub zmiany w składaniu RNA przedtrianiowym i które nie zostały zarejestrowane w bazie danych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, build 130 (dbSNP130), co wskazuje, że warianty są niezwykle rzadkie w populacji ogólnej (ryc. S2B w dodatkowym dodatku). …read more

Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 2

Saturday, July 6th, 2019

Chociaż atrofię wielu układów zdefiniowano do niedawna jako zaburzenie niegenetyczne, opisano kilka rodzin multipleksowych z tą chorobą, co wskazuje, że silne czynniki genetyczne powodują podatność na tę chorobę.13-15 Metody
Pacjenci i wieloosobowe rodziny
Pacjenci z zanikiem wielonarządowym zostali włączeni do badania na podstawie protokołów badań, które zostały zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym uczestniczącym ośrodku. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich uczestników.
Ryc. 1. …read more