Posts Tagged ‘krocząc wśród cieni filmweb’

WYPADNIECIE JADRA GALARETOWATEGO TARCZY MIEDZYKREGOWEJ

Friday, September 13th, 2019

…read more

Badanie ortopedyczne

Thursday, September 12th, 2019

Tarcze międzykręgowe L3 – Ls wyróżniają się częstością wypadania jądra; wypadanie to zdarza się częściej w odcinku bocznym niż w środku więzadła podłużnego tylnego. O możliwości wypadnięcia jądra galaretowatego myślimy zawsze, gdy w następstwie niezbyt nawet ciężkiego wypadku powstaje rwa kulszowa, lędźwiowa lub objawy ucisku ogona końskiego. a) Badanie ortopedyczne. U obnażonego całkowicie chorego widzimy nadmiernie proste i długie plecy oraz skrzywienie miednicy w prawo lub w lewo. Pochylenie tułowia do przodu nie znosi krzywizny lędźwiowej; kręgi lędźwiowe opóźniają się przy tym ruchu. …read more

Doswiadczenie wykazuje, ze zabieg ten nie pozostawia ani okolic pozbawionych czucia

Tuesday, September 10th, 2019

Diez poleca przecięcie włókien czuciowych nawet pomimo braku uchwytnych zmian anatomicznych, co, jego zdaniem, zabezpiecza chorego przed wznową. Doświadczenie wykazuje, że zabieg ten nie pozostawia ani okolic pozbawionych czucia, ani zaburzeń odżywczych. Wyjątkowo, zamiast oczekiwanej przepukliny, można spotkać przerost więzadła żółtego, a jeszcze rzadziej zapalenie pajęczynówki, korzonków lub zmiany żylakowate splotu żylnego nadoponowego. Po operacji trzymamy chorego przez 10 dni na brzuchu; w końcu drugiego tygodnia pozwalamy mu wstać po raz pierwszy na pół godziny. W wypadnięciu jądra galaretowatego w linii środkowej oszczędny zabieg nie prowadzi do celu. …read more

Dostep do nerwów blednych przez powloki brzuszne ma te przewage; ze daje moznosc dokladnego obejrzenia zoladka

Monday, September 9th, 2019

Dostęp do nerwów błędnych przez powłoki brzuszne ma tę przewagę; że daje możność dokładnego obejrzenia żołądka. Dla skuteczności jednak zabiegu operacyjnego niezbędne jest wycięcie wszystkich gałązek żołądkowych obu nerwów błędnych. Zadaniu temu łatwiej sprostać przy operacji nadprzeponowej, a to wskutek licznych i niejednakowo przebiegających gałązek nerwów po przejściu przez otwór przełykowy. Dobrze objaśnia to ryc. 54 oparta na zbadaniu przez F. …read more

Objawy

Sunday, September 8th, 2019

Objawy. Rak może dołączać się do . innych chorób żołądka, często jednak rozwija się u osób, które przedtem nie miały żadnych dolegliwości żołądkowych. Po pewnym, nieraz kilkomiesięcznym, okresie przebiegu utajonego bez żadnych przypadłości i objawów przedmiotowych pojawiają się dolegliwości początkowo bardzo często na ogół niewyraźne i niezbyt cechujące. Chorzy stopniowo tracą łaknienie, w wielu przypadkach dostają już wcześnie znamiennego wstrętu do mięsa i do tłuszczów,nierzadko jednak łaknienie jest zachowane przez czas dłuższy. …read more

Niestety, objawy te nie sa wczesne

Thursday, September 5th, 2019

Niestety, objawy te nie są wczesne. To pozbawia nas możności rozpoznania choroby w tym okresie, w którym leczenie mogłoby być najskuteczniejsze. Toteż najmniejsze już podejrzenie co do raka żołądka nakazuje bardzo dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe, uzupełnione radiologicznym badaniem żołądka. W trzonie o prawidłowym przebiegu fałdów; w części odźwiernikowej fałdy przebiegają częściowo nieregularnie, miejscami ich nie ma wcale; duże ubytki cieniowe w części odźwiernikowej od strony krzywizny większej odpowiadające wyczuwalnemu w tej okolicy guzowi; od strony krzywizny mniejszej ściana żołądka w tej okolicy jest sztywna, nie przewodzi ruchów robaczkowych; opuszka dwunastnica bez zmian. Za siedzibą raka w części wpustowej przemawiają bóle i gniecenia poza wyrostkiem mieczykowatym, promieniujące ku tyłowi między łopatki, utrudnienie połykania, zwłaszcza pokarmów stałych, wymioty zaraz po spożyciu pokarmu, szybko rozwijające si ę wychudnienie, upadek sił, charłactwo, obecność przeszkody na odległości koło 45 cm od zębów oraz cuchnąca krew i ropa na końcu zgłębnika. …read more

Wyniki katastrof medycznych w komercyjnych lotach lotniczych AD 2

Tuesday, September 3rd, 2019

Na podstawie naszych ustaleń proponujemy praktyczne podejście do początkowego zarządzania powszechnymi sytuacjami zagrożenia medycznego podczas lotu dla personelu medycznego, który może zostać wezwany do udzielenia pomocy. Metody
Zbieranie danych
Przeanalizowaliśmy zapisy wszystkich połączeń do centrum komunikacji medycznej od pięciu krajowych i międzynarodowych linii lotniczych, które stanowiły około 10% globalnej liczby lotów pasażerskich od stycznia 2008 r. Do 31 października 2010 r. Centrum łączności zapewnia konsultacje medyczne z wykorzystaniem radiowa lub satelitarna łączność telefoniczna. …read more

Wyniki katastrof medycznych w komercyjnych lotach lotniczych AD 6

Monday, September 2nd, 2019

Z naszego doświadczenia wynika, że objawy pasażerów często można zarządzać we współpracy ze stewardessami, którzy są dobrze zorientowani w wyposażeniu samolotów i procedurach operacyjnych. Kiedy potrzeba oceny lub interwencji przekracza ich możliwości, stewardzi mogą w czasie lotu szukać pracowników służby zdrowia. Wiele linii lotniczych wymaga konsultacji z naziemnym lekarzem przed użyciem zestawu ratunkowego. Powinno się wypracować wspólne podejście do zarządzania problemem medycznym. …read more

Wahadło publiczno-prywatne – wybór pacjentów i kapitał własny w Szwecji cd

Sunday, September 1st, 2019

W artykule opublikowanym w 1973 r. Shenkin określił tę ostatnią reformę jako mało racjonalną – ale mimo to silny wskaźnik szwedzkiego zaangażowania na rzecz równości.5 Wraz z powrotem do własności prywatnej szwedzki rynek apteczny staje wobec bardziej liberalnych regulacji niż jego odpowiedniki w kilku innych krajach europejskich. Na przykład we Francji, Niemczech i Danii prywatne apteki zdecydowanie sprzeciwiały się deregulacji własności i tworzeniu sieci krajowych. Podobnie, Szwecja ma obecnie bardziej liberalne zasady dotyczące wejścia na rynek i prywatnej własności dostawców usług podstawowej opieki zdrowotnej niż wiele krajów europejskich o długiej tradycji regulowanych rynków prywatnych.
Na poziomie ideologicznym istnieją obawy społeczne co do skutków niedawnej prywatyzacji, nie tylko w opiece zdrowotnej, ale także w edukacji i usługach społecznych. …read more

Wahadło publiczno-prywatne – wybór pacjentów i kapitał własny w Szwecji ad

Sunday, September 1st, 2019

Ważnymi celami tych reform było wzmocnienie roli podstawowej opieki zdrowotnej w ogóle oraz poprawa dostępu i reagowania na pacjentów. Zainspirowani tymi lokalnymi inicjatywami, centroprawicowy rząd krajowy opracował nowe prawo, a swoboda przedsiębiorczości dla prywatnych dostawców podstawowej opieki zdrowotnej z publiczną płatnością dla wybranego dostawcy indywidualnego stała się obowiązkowa dla rad okręgowych w 2010 roku. W skali kraju liczba placówek podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła od 20% od czasu wdrożenia tej reformy, ale proporcja prywatno-publiczna jest różna, w porównaniu z obszarami wiejskimi z większą liczbą prywatnych dostawców. Kilka badań wskazuje na wzrost liczby osób, które mają kontakt z podstawową placówką opiekuńczą oraz liczbę kontaktów lekarzy na osobę4. W nielicznych powiatach, gdzie przeprowadzono badania, wyniki wskazują, że ogół populacji mógł skorzystać więcej niż podgrupa pacjentów z poważną chorobą i osobami o ponadprzeciętnych dochodach mogła skorzystać więcej niż ich odpowiedniki o niższych dochodach. …read more