Posts Tagged ‘okulista poznań’

Leczenie pooperacyjne

Friday, September 13th, 2019

…read more

WYPADNIECIE JADRA GALARETOWATEGO TARCZY MIEDZYKREGOWEJ

Friday, September 13th, 2019

…read more

Leczenie pooperacyjne

Tuesday, September 10th, 2019

Leczenie pooperacyjne Postępujemy według wskazówek podanych wyżej. Po operacji badamy codziennie stan nerwów kończyny. Porażenie postępujące szybko wskazuje na krwawienie ze splotu żylnego nadoponowego; w tym wypadku otwieramy bezzwłocznie ranę, usuwamy skrzepy krwi i tamponujemy krwawiące miejsca kawałkami mięśni grzbietu lub trombiną. 5. Wyniki leczenia operacyjnego Pewną pociechą dla chirurga i operowanego jest fakt, że nawet w razie gdy operacja nie wykazuje zmian anatomicznych, dolegliwości niejednokrotnie maleją wyraźnie. …read more

Na 975 sekcyj stwierdzono 263 przypadki raka zoladka

Sunday, September 8th, 2019

Na 975 sekcyj stwierdzono 263 przypadki raka żołądka. Stanowi to nieco więcej niż 2,6% ogólnej liczby sekcyj. W stosunku do 667 raków w ogóle, stwierdzonych w tym materiale, wynosi rak żołądka przeszło 39%, w stosunku zaś do 483 przypadków raka narządu trawienia – 54,4%. Na 263 raków żołądka: mężczyznn było 206, zatem 78%. U mężczyzn rak żołądka spostrzegano najczęściej między 41 a 60 rokiem życia (w 121 przypadkach na 206, czyli prawie w 60%), u kobiet między 31 a 50 rokiem życia (w 28 przypadkach na 57, więc w 49 %). …read more

Jak stwierdzil juz w roku 1888 Hempel w Zakladzie Anatomii Patologicznej Uniw

Sunday, September 8th, 2019

Jak stwierdził już w roku 1888 Hempel w Zakładzie Anatomii Patologicznej Uniw. Jagiellońskiego w Krakowie, ogniska rakowe bywają rozsiane w błonie śluzowej żołądka nawet w znacznej odległości od nowotworu. W części błony śluzowej, nie zajętej nowotworem; stwierdza się cechy nieżytu żołądkowego dające się wykryć badaniem histopatologicznym i wziernikowaniem żołądka. W materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu we Lwowie w okresie od roku 1904 do 1920 włącznie na 370 przypadków raka żołądka przerzuty stwierdzono w 274 przypadkach (w 74,1%). Przerzuty do węzłów stwierdzono w 242 przypadkach (w 65,4%), mianowicie węzłów okolicznych w 108 (29,2%), okolicznych i oddalonych w 93 przypadkach (25,1%) i tylko oddalonych w 41 (11%). …read more

Objawy

Sunday, September 8th, 2019

Objawy. Rak może dołączać się do . innych chorób żołądka, często jednak rozwija się u osób, które przedtem nie miały żadnych dolegliwości żołądkowych. Po pewnym, nieraz kilkomiesięcznym, okresie przebiegu utajonego bez żadnych przypadłości i objawów przedmiotowych pojawiają się dolegliwości początkowo bardzo często na ogół niewyraźne i niezbyt cechujące. Chorzy stopniowo tracą łaknienie, w wielu przypadkach dostają już wcześnie znamiennego wstrętu do mięsa i do tłuszczów,nierzadko jednak łaknienie jest zachowane przez czas dłuższy. …read more

Dobry zatem wyglad chorego oraz stan odzywiania nie wylaczaja raka, jezeli przemawiaja za nim inne objawy

Saturday, September 7th, 2019

Dobry zatem wygląd chorego oraz stan odżywiania nie wyłączają raka, jeżeli przemawiają za nim inne objawy. Stopniowo chorzy bledną, powłoki zewnętrzne stają się bladoziemiste, wiotkie, podściółka tłuszczowa zanika, słowem rozwija się znamienne dla raka charłactwo (cachexia carcimomatosa). Wychudnienie, upadek sił i charłactwo postępują zwłaszcza szybko w raku odźwiernika, dochodząc do znacznego stopnia już wtedy, gdy niedokrwistość jest jeszcze stosunkowo nieduża. Na odwrót postępująca ciężka niedokrwistość bez szybkiego chudnienia zdarza się częściej w rakach trzonu. Badaniem okolicy żołądka stwierdza się różne zmiany nie tylko u różnych chorych, ale także u tego samego chorego, zależnie od stopnia wypełnienia żołądka spożytymi pokarmami, od wzdęcia brzucha, stanu błony mięsnej żołądka itd. …read more

Znamienne dla raka zoladka objawy wykrywa sie badaniem zawartosci zoladkowej wydobytej zglebnikiem lub zwymiotowanej

Saturday, September 7th, 2019

Znamienne dla raka żołądka objawy wykrywa się badaniem zawartości żołądkowej wydobytej zgłębnikiem lub zwymiotowanej. Już jej wygląd zewnętrzny daje częste podstawy do rozpoznania raka. Mianowicie zawartość żołądkowa jest zazwyczaj gęsta, ciągnąca się, źle rozdrobniona, ciemnobrunatna lub czarnobrunatna, bardzo często barwy gąszczukawowego. W przeważnej większości przypadków raka żołądka (mniej więcej w 2/3 przypadków) w zawartości żołądkowej nie ma wcale wolnego kwasu solnego. W rakach krzywizny mniejszej i trzonu żołądka objaw ten można często stwierdzić już w bardzo wczesnym okresie choroby. …read more

W zoladku zdrowym oraz w bezsocznosci pochodzenia nie rakowego kretki znajdowano na czczo tylko wyjatkowo

Friday, September 6th, 2019

W żołądku zdrowym oraz w bezsoczności pochodzenia nie rakowego krętki znajdowano na czczo tylko wyjątkowo. Rzadko w zawartości żołądkowej, natomiast częściej, ale również rzadko, w okienku zgłębnika udaje się wykryć drobniutkie cząstki o utkaniu rakowym. Rak żołądka upośledza już wcześnie opróżnianie się żołądka, zwłaszcza gdy jest usadowiony w odźwierniku. Płukanie żołądka w 12 godzin po próbnej wieczerzy wykrywa w przypadku raka odźwiernika zazwyczaj mniej więcej znaczne zaleganie pokarmów. Natomiast w raku trzonu opróżniająca czynność żołądka ulega większemu upośledzeniu zwykle dopiero w późniejszym okresie. …read more

Okazalo sie jednak, ze przerzut w wezlach tej okolicy zdarza sie takze w raku innych narzadów brzusznych

Friday, September 6th, 2019

Okazało się jednak, że przerzut w węzłach tej okolicy zdarza się także w raku innych narządów brzusznych, nadto powiększenie i stwardnienie tych węzłów może być wywołane gruźlicą oraz kiłą. Czasami przerzuty występują na pierwszy plan. Jeżeli przy tym dolegliwości żołądkowych nie ma lub istniejące są nieznamienne, to pierwotne ognisko w żołądku nieraz się przeocza i pierwotnego raka żołądka nie daje się także wyczuć, jeżeli ulegnie znacznemu powiększeniu wątroba w związku z przerzutami do niej. Jako wczesne objawy, poprzedzające niekiedy objawy żołądkowe, stwierdza się przerzutowy razk opępka w postaci twardego, szyszkowatego nacieku, twardy, guzowaty na cienkiej przedniej ścianie odbytnicy bez jej owrzodzenia na poziomie 2-4 cm powyżej gruczołu krokowego a także przerzuty do sieci do otrzewnej z nagromadzeniem się płynu w jamie otrzewnej (puchlina brzuszna rakowa, ascites carcinomatosus), a u kobiet przerzuty do jajników (tzw. guzy Krukenberga). …read more