Stosowanie leków i ryzyko zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-naskórkowej ad

Przypadki zostały zwalidowane i sklasyfikowane przez międzynarodową grupę dermatologów, którzy dokonali przeglądu zdjęć, patologicznych preparatów i standardowych informacji klinicznych, ale którym nie podano danych dotyczących ekspozycji pacjentów na możliwe czynniki etiologiczne. Zasady klasyfikacji3 dla tych warunków zostały zastosowane do wszystkich potencjalnych przypadków. Potencjalni pacjenci zostali albo wykluczeni, albo zaakceptowani i sklasyfikowani jako posiadający możliwą, prawdopodobną lub określoną chorobę. Jedynie pacjenci, u których uzyskano dane biopsyjne, zdjęcia lub oba zostały sklasyfikowane jako mające określoną chorobę. Aby uniknąć nieporozumień z dziećmi z zespołem zapaleń skóry wywołanych gronkowcami, dzieci zostały uwzględnione tylko wtedy, gdy miały błonę śluzową lub zmiany typu docelowego, lub miały biopsję skóry. Warunki dla pacjentów zostały sklasyfikowane jako nieklasyfikowalne (z powodu braku informacji), łagodniejsze postacie rumienia wielopostaciowego (charakteryzujące się erozją błony śluzowej i typowych celów rozsianych akralnie) lub zespołu rumienia wielopostaciowego lub Stevensa-Johnsona (jeśli dane były niewystarczające lub niejednoznaczne) lub jedną z trzech cięższych postaci: zespół Stevensa-Johnsona (charakteryzujący się rozległymi niewielkimi pęcherzami, z oderwaniem skóry poniżej 10% powierzchni ciała), zachodzącym na siebie zespołem Stevensa-Johnsona i toksyczną nekrolizą naskórka ( oderwanie skóry od 10 do 29 procent powierzchni ciała) lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka (rozległe oderwanie naskórka obejmujące 30 procent lub więcej powierzchni ciała). Cechy histologiczne, które pomagają odróżnić te procesy od innych chorób pęcherzy, ale nie od siebie nawzajem, nie zostały użyte do klasyfikacji.
Bez żadnych informacji na temat ekspozycji i przy użyciu wyraźnych zasad, dzień indeksowy został wyznaczony jako data pojawienia się objawów lub objawów, które wystąpiły w ciągu trzech dni w celu określenia erozji lub pęcherzy skórnych lub błon śluzowych. Gdy odnotowano dłuższy kurs lub bardziej niejednoznaczne prodromy, wybrano także wcześniejszy dzień indeksowy .
Łącznie 492 potencjalnych pacjentów zostało zrekrutowanych na dzień 30 czerwca 1993 r. W przeglądzie wykluczono 20 pacjentów, a 60 chorych uznano za chorych. Tylko pacjenci z prawdopodobną (n = 126) lub określoną (n = 286) chorobą byli dalej oceniani. Spośród tych 412 pacjentów (84 procent potencjalnych pacjentów), 12 zostało wykluczonych, ponieważ nie można było ustalić dnia indeksowego, a 155 zostało zaklasyfikowanych jako mające rumień wielopostaciowy (60 pacjentów) lub dwuznaczne diagnozy rumienia wielopostaciowego lub Stevens-Johnson (95 pacjentów), pozostawiając 245 włączonych do analiz.
Badaniem objęto 121 pacjentów z Francji, 57 z Włoch, 49 z Niemiec i 18 z Portugalii. Osiemdziesiąt dziewięć osób zostało sklasyfikowanych jako mające zespół Stevensa-Johnsona, 76 jako mające nałożony na siebie zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka, a 80 jako toksyczne nekrolizę naskórka. Dane biopsyjne były dostępne dla 141 pacjentów (58 procent), odpowiednich zdjęć klinicznych dla 196 (80 procent) oraz danych z biopsji lub zdjęć dla 219 (89 procent). Jeden dzień indeksowy określono dla 181 pacjentów (74 procent); 64 (26 proc.) Miało również wcześniejszy możliwy dzień indeksowy
[przypisy: juniordent, zapalenie zatoki klinowej, szernera 3 warszawa ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosowanie leków i ryzyko zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-naskórkowej ad”

 1. Aurelia says:

  Zawsze w takich artykułach dot. raka lekarze obwiniają pacjentów

 2. Mad Rascal says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu tabletki przeciwstarzeniu[...]

 3. Henryk says:

  Jagody Goji sa uzywane od dobrych kilkunastu lat

 4. Washer says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu metanabol[...]

 5. Midnight Rambler says:

  skarżę się od paru lat na bóle głowy

Powiązane tematy z artykułem: juniordent szernera 3 warszawa zapalenie zatoki klinowej