Stosowanie leków i ryzyko zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-naskórkowej ad 5

Wśród antybiotyków niesulfonamidowych, aminopenicyliny (ryzyko względne na wielu odmianach, 6,7), chinolony (10), cefalosporyny (14), tetracykliny (8.1) i imidazolowe leki przeciwgrzybicze (surowe względne ryzyko, 24) były istotnie związane z tymi stanami. Gdy niedawna infekcja została uwzględniona w modelu, względne ryzyko związane ze stosowaniem antybiotyków nonsulfonamidowych zmniejszyło się nieco, ale wszystkie pozostały znaczące, w zakresie od 4,5 do 11. Czynniki przeciwdrgawkowe fenytoina, kwas walproinowy, fenobarbital i karbamazepina miały znaczące ryzyko względne o wielu zmiennych w zakresie od 8,3 do 12. Wśród NLPZ tylko pochodne oksykamu były istotnie związane z tymi chorobami (ryzyko względne na wielu zmiennych, 22). Górne granice ufności 95% dla pochodnych kwasu propionowego i diklofenaku uniemożliwiają wykluczenie pewnego wzrostu ryzyka, ale ryzyko związane z oksykamowymi NLPZ było istotnie wyższe (odpowiednio P = 0,009 i P = 0,02). Inne leki znacząco związane z tymi warunkami obejmowały allopurinol (ryzyko względne w wielu zmiennych, 5.5) i chlormezanon (surowe ryzyko względne, 62). Wśród środków przeciwbólowych, salicylany i pochodne pirazolonu nie wydają się być związane z tymi stanami. W przypadku acetaminofenu występowały różnice regionalne. Nie zaobserwowano żadnego związku we Francji z wielowymiarowym względnym ryzykiem wynoszącym 0,6 (przedział ufności 95%, 0,2 do 1,3). W innych krajach stwierdzono istotnie pozytywny związek (9,3; przedział ufności 95%, 3,9 do 22), który pozostał, gdy analiza ograniczała się do osób z gorączką.
Kiedy powtórzyliśmy analizy z wykorzystaniem wcześniejszych dni indeksowych ustalonych dla niektórych podmiotów, nie było istotnych zmian w wynikach (dane nie pokazane).
Tabela 2. Tabela 2. Szacunki ryzyka dla innych leków w powszechnym użyciu. Wiele powszechnie przepisywanych leków (z przewagą stosowania wśród kontroli co najmniej 1%) nie było związanych z zespołem Stevensa-Johnsona ani martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (Tabela 2), przy względnym ryzyku bliskim 1,0 i górnej granicy ufności 95% 3.0 lub mniej. W przypadku niektórych leków, które nie są znacząco związane z tymi chorobami, górne ograniczenia przedziału ufności nie wykluczały umiarkowanego wzrostu ryzyka.
Stwierdzono istotne powiązanie z kortykosteroidami. Oszacowanie surowego względnego ryzyka było znacznie wyższe niż oszacowanie ryzyka względnego na wielu zmiennych (12 vs. 4,4). Tę różnicę tłumaczyło wiele czynników, w tym stosowanie środków przeciwinfekcyjnych i przeciwdrgawkowych, historia radioterapii oraz historia choroby naczyń kolagenowych. Aby próbować odróżnić działanie kortykosteroidów od działania podstawowych chorób, powtórzyliśmy tę analizę z osobami, u których choroba nowotworowa lub choroba naczyń kolagenowych były w przeszłości wykluczone. Szacunkowe ryzyko względne na wielu zmiennych wynosiło odpowiednio 4,9 (przedział ufności 95%, 2,1 do 11) i 5,2 (2,2 do 12).
Tabela 3. Tabela 3. Szacunki ryzyka względnego według czasu trwania terapii. Niektóre leki związane z zespołem Stevensa-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka są zazwyczaj przepisywane w celu długotrwałego leczenia innych schorzeń
[przypisy: krocząc wśród cieni filmweb, ellaone skutki uboczne, adaboo ]

Tags: , ,

No Responses to “Stosowanie leków i ryzyko zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-naskórkowej ad 5”

  1. Celtic Charger says:

    nie musisz leżeć cały czas w łóżku chyba że faktycznie źle się czujesz

  2. Jędrzej says:

    Article marked with the noticed of: powiększanie ust kielce[...]

  3. The Howling Swede says:

    Testy kliniczne kazdy wie jak sa prowadzone

Powiązane tematy z artykułem: adaboo ellaone skutki uboczne krocząc wśród cieni filmweb