stan przewlekly ropny z naciekami ropnymi

Na ucisk łopatką od przedniego łuku i góry na migdałek wychodzi często. z górnego bieguna obfita, ropna, płynna wydzielina, często zaś zgęstniała pod postacią czopów ropnych, wychodzących z mieszków i szczelin. Migdałek w całości jest jakby nacieczony, nieznacznie obrzękły i często na dotyk lub ucisk bolesny. Niekiedy stwierdzamy podobny ropny przewlekły stan w migdałkach małych, schowanych między łukami podniebiennymi lub bardzo nieznacznie powiększonych, w których doszło do zaniku miąższu migdałkowego, lecz. stan przewlekły ropny z naciekami ropnymi, zarazkami i obrzękiem pozostał i może wywołać zaostrzenie nie tylko miejscowe, ale także zmiany w narządach odległych. Tak więc u dorosłych powiększenie migdałków podniebiennych jest prawie zawsze równoznaczne z ich przewlekłym ropnym stanem lecz migdałki małe i ukryte mogą również być siedliskiem ropnego stanu zapalnego. Dowodzą tego badania drobnowidowe wyłuszczonych migdałków (Dobrzański-Szusterówna), w których mimo zaniku miąższu migdałkowego stwierdza się liczne ropne ogniska zapalne. Jeśli więc oglądane w gardle migdałki wykazują ropną wydzielinę lub ropne czopy, rozpoznajemy bez wahania przewlekły ropny stan zapalny migdałków podniebiennych. [przypisy: acetylowany adypinian diskrobiowy, dobowa ilość moczu, przewlekłe ropne zapalenie migdałków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: acetylowany adypinian diskrobiowy dobowa ilość moczu przewlekłe ropne zapalenie migdałków