Płatności w ramach Medicaid i dostęp do opieki ad

Dostawcy usług bezpieczeństwa, tacy jak ośrodki zdrowia publicznego, odgrywają istotną rolę w zmniejszaniu różnic w dostępie do społeczności, którym służą. Ale ośrodki zdrowia napotykają własne problemy kadrowe. Co więcej, można je założyć tylko w społecznościach uznanych za medycznie zaniedbane i pomimo znacznego wzrostu w ciągu ostatnich 25 lat, takie centra opieki zdrowotnej osiągają obecnie tylko około jednej trzeciej medycznie niedostatecznie zasiedlonej populacji Stanów Zjednoczonych. Opieka specjalistyczna prawdopodobnie przedstawia bardziej poważny problem z dostępem do Medicaid, zwłaszcza, że nie istnieje żadna oczywista strategia łagodzenia jego skutków, porównywalna z tą oferowaną przez lokalne ośrodki zdrowia. Szpitale publiczne, dydaktyczne i misyjne odgrywają kluczową rolę w dostępie do opieki specjalistycznej, ale ich liczba i zasięg geograficzny są ograniczone. Commonwealth Fund donosi, że niskie stawki płatności są główną przyczyną zmniejszonego udziału specjalistów, 5 i chociaż zidentyfikował innowacje, które mogłyby złagodzić problem – takie jak korzystanie z telezdrowia i wyspecjalizowanych profesjonalistów na poziomie średnim, jak również rozszerzoną rolę opieki podstawowej z specjalistyczna kopia zapasowa – takie obejścia mogą zajść tylko do tej pory.
Gdzie w tym wszystkim jest polityka federalna. Wśród problemów z gorącymi przyciskami, które definiują napięte stosunki federalne w stanie Medicaid, żaden problem nie był historycznie gorętszy niż dostęp do opieki, z powodu ostrej oporności państwa na federalny nadzór nad płatnością dostawcy. To napięcie doprowadziło Kongres do stopniowego pozbawiania większości zapisów dotyczących świadczeń dostawcy ze statutu Medicaid. Pozostaje jednak jedna podstawowa zasada prawna: tak zwany zasada równego dostępu, która określa, że jako warunek federalnego finansowania, stwierdza, że płatności mediatek muszą być wystarczające do pozyskania wystarczającej liczby dostawców, aby opieka i usługi były dostępne zgodnie z planem przynajmniej w takim stopniu, w jakim taka opieka i usługi są dostępne dla ogółu populacji na obszarze geograficznym.
Jednak Ministerstwo Zdrowia i Usług Społecznych (HHS) nigdy nie wdrożyło tego przepisu w drodze przepisów. W 2011 r. Agencja wydała proponowane przepisy, które nie dotyczyły kwestii płatności, ale zamiast tego sprawiłyby, że państwa odpowiedzialne za okresowe mierzenie dostępu beneficjentów do objętych usług i ograniczałyby obniżki stóp w przypadku braku takich badań dostępu. Nawet ten początkowy etap wdrożenia nigdy się nie zdarzył; proponowana reguła po prostu zniknęła.
Zgodnie z ustawą o przystępnej cenie, Kongres sfinansował 2-letni wzrost wynagrodzeń dla podstawowej opieki medycznej Medicaid w celu podniesienia stawek opieki podstawowej do poziomu Medicare. W badaniu Kaiser Urban Institute oszacował, że podwyżka spowoduje podwyższenie opłat o 73%. Jednak podwyżka, która weszła w życie w 2013 r., Wygasa z końcem 2014 r., Bez odnowienia. Raporty z wiadomości sugerują, że prawie wszystkie państwa planują wycofać płatności podstawowej opieki zdrowotnej do poziomu z 2012 roku, pomimo niepotwierdzonych danych zgłaszanych przez niektóre państwa ze wzrostem udziału dostawców.
W obliczu stóp płatności, które w niektórych przypadkach mogą być niebezpiecznie niskie, beneficjenci i dostawcy zwrócili się do sądu. Podstawową kwestią jest jednak to, czy dostawcy i beneficjenci mogą zwrócić się do sądu, gdy płatności dostawcy mogą być zbyt niskie, aby zapewnić odpowiedni dostęp do opieki
[więcej w: szpital pirogowa łódź, gyncentrum opinie, medikol rybnik ]

Tags: , ,

No Responses to “Płatności w ramach Medicaid i dostęp do opieki ad”

 1. Kornel says:

  Article marked with the noticed of: dermatologia estetyczna[...]

 2. Ksawery says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

 3. Łukasz says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu woda różana[...]

 4. Trip says:

  Niedoczynność tarczycy to dość uciążliwa choroba i trzeba brać leki praktycznie cały czas

 5. Buckshot says:

  Article marked with the noticed of: schodołaz osobowy[...]

 6. Pusher says:

  byłam u dermatolożki

Powiązane tematy z artykułem: gyncentrum opinie medikol rybnik szpital pirogowa łódź