Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii

Zanik wieloukładowy jest nieuleczalną chorobą neurodegeneracyjną charakteryzującą się niepowodzeniem autonomicznym oprócz różnych kombinacji parkinsonizmu, ataksji móżdżkowej i dysfunkcji piramidy. Chociaż atrofia wielu układów jest powszechnie uważana za zaburzenie niegenetyczne, wcześniej zidentyfikowaliśmy rodziny multipleksów z tą chorobą, co wskazuje na udział składników genetycznych. Metody
W połączeniu z analizą sprzężeń, przeprowadziliśmy sekwencjonowanie całego genomu próbki uzyskanej od członka rodziny multipleksów, u których zdiagnozowano atrofię wielu układów podczas autopsji. Przeprowadziliśmy także analizę mutacyjną próbek z członków pięciu innych rodzin multipleksów oraz z serii japońskiej (363 pacjentów i dwóch zestawów kontrolnych, jedną z 520 osób i jedną z 2383 osób), serii europejskiej (223 pacjentów i 315 kontroli), oraz seria północnoamerykańska (172 pacjentów i 294 kontrole). Na podstawie tych analiz wykorzystano test komplementacji drożdży i zmierzoną aktywność enzymatyczną parahydroksybenzoesan-poliprenylotransferaza. Enzym ten jest kodowany przez gen COQ2 i jest niezbędny do biosyntezy koenzymu Q10. Poziomy koenzymu Q10 w komórkach limfoblastoidalnych i tkance mózgowej mierzono za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy homozygotyczną mutację (M128V-V393A / M128V-V393A) i złożone mutacje heterozygotyczne (R387X / V393A) w COQ2 w dwóch rodzinach multipleksowych. Ponadto odkryliśmy, że wspólny wariant (V393A) i wiele rzadkich wariantów w COQ2, z których wszystkie są funkcjonalnie upośledzone, są związane ze sporadyczną atrofią wielu układów. Wariant V393A był obserwowany wyłącznie w populacji japońskiej.
Wnioski
Uszkodzone funkcjonalnie warianty COQ2 wiązały się ze zwiększonym ryzykiem atrofii wielu układów w rodzinach multipleksów i pacjentach z chorobą sporadyczną, co świadczy o roli zaburzonej aktywności COQ2 w patogenezie tej choroby. (Finansowane przez Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i inne).
Wprowadzenie
Zanik wieloukładowy jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną klinicznie charakteryzującą się niepowodzeniem autonomicznym oprócz różnych kombinacji parkinsonizmu, ataksji móżdżkowej i dysfunkcji piramidy. Termin atrofia wielosystemowa został wprowadzony w 1969 roku, aby objąć jednostki chorobowe ataksji oliwie i mózgu i móżdżku, zwyrodnienie prążkowia i zespół Shy-Dragera, na podstawie wyników neuropatologicznych w tych zaburzeniach.1 Zanik wielu układów charakteryzuje się rozwojem cytoplazmatyczne agregaty .-synukleiny, głównie w oligodendrogleju.2-7 Jednak mechanizmy patogenetyczne leżące u podstaw tej choroby pozostają nieznane, co utrudnia opracowanie skutecznych terapii.
Zaburzenie to dzieli się na dwa podtypy: podtyp C, charakteryzujący się głównie ataksją móżdżkową i podtypem P, charakteryzujący się głównie parkinsonizmem.8 Wśród pacjentów z atrofią wielonarządową, podtyp C jest bardziej rozpowszechniony niż podtyp P w języku japońskim. populacja (65 do 67% vs
[podobne: trittico cr opinie, ellaone skutki uboczne, juniordent ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii”

 1. Konstanty says:

  Co jest w pakiecie takiego zabiegu

 2. Vortex says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: pokrowce antyroztoczowe barierowe[...]

 3. Woo Woo says:

  Może nieładnie tak krytykować, ale ten artykuł naprawdę jest tragiczny

 4. Bowler says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: program do gabinetu stomatologicznego[...]

 5. Kazimierz says:

  Ja używam w kapsułkach kwas hialuronowy

 6. Sugar Man says:

  Article marked with the noticed of: catering toruń[...]

 7. Adam says:

  Aby być zdrowym trzeba chcieć się wyleczyć!

Powiązane tematy z artykułem: ellaone skutki uboczne juniordent trittico cr opinie