Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 8

Doświadczenia przeprowadzono czterokrotnie, a średnią OD600 wykreślono względem czasu inkubacji. Panel B pokazuje aktywność COQ2 w limfoblastoidalnych liniach komórkowych, jak określono przez pomiar włączenia radioaktywnego parahydroksybenzoesanu (PHB) do decaprenylo-PHB. Aktywność COQ2 mierzono w limfoblastoidalnych liniach komórkowych od każdego pacjenta z zanikiem wieloukładowym niosącym warianty COQ2 (kodujące R387Q / V393A, R387X / V393A, V393A / V393A lub V393A / NM) oraz z kontroli bez wariantów. Pokazano średnie wartości z dziewięciu niezależnych eksperymentów. T bary oznaczają standardowe odchylenia. Porównania grupowe przeprowadzono za pomocą testu Kruskala-Wallisa, a następnie testu Steel. Gwiazdki wskazują P <0,05 dla porównania z próbką kontrolną (niezmutowany genotyp COQ2). Panel C pokazuje wewnątrzkomórkowe poziomy koenzymu Q10 w zamrożonych próbkach móżdżku uzyskanych od trzech pacjentów z zanikiem wielonarządowym (jeden, który był homozygotyczny pod względem M128V-V393A i dwóch, którzy byli heterozygotami pod względem V393A) i od trzech kontroli. Próbki tkanek mózgowych o wadze około 100 mg homogenizowano w 10 objętościach (objętość do wagi) 10 mM kwasu TRIS-chlorowodorowego (o pH 7,4) zawierającego 0,32 M sacharozy, mM kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) i 20% dodecyl sodu siarczan (SDS). Koenzym Q10 został następnie wyekstrahowany heksanem i etanolem (w stosunku 5: 2 w zależności od objętości), a ekstrakt został poddany wysokosprawnej chromatografii cieczowej w celu zmierzenia poziomu koenzymu Q10, po dostosowaniu do wolnego (niezestryfikowanego) poziomu cholesterolu .21 Aby określić działanie każdego z wariantów na wytwarzanie energii tlenowej w mitochondriach, w której koenzym Q10 odgrywa istotną rolę w transferze elektronów, przeprowadziliśmy funkcjonalną analizę komplementacji przez transformację szczepu drożdżowego coq2-zerowego niezmutowanym lub zmutowanym ludzkim cDNA COQ2 (rysunek 2A). Transformanty szczepu drożdży BY4741 .coq2 ze zmutowanym COQ2, w tym transformanty oddzielnie niosące allele P99H, S107T, R119H, M128V, M128V-V393A, P157S, S163F, R387Q i R387X, wykazały poważnie zmniejszone szybkości wzrostu, podobne do obserwowanych w szczepie coq2-null. Ponadto, transformanty ze zmutowanym COQ2, w tym z wariantami kodującymi substytucje I147T, T317A (c949A . G) i S347C (c.1039A . T), wykazywały znacznie niższe szybkości wzrostu niż te wyrażające niezmutowane COQ2, które miały wyższa szybkość wzrostu niż szczep zerowy coq2 (łagodnie szkodliwy). Transformanty ze zmutowanym COQ2, w tym transformanty oddzielnie niosące allele V66L, P72L, F79L, N386H i V393A, wykazały szybkości wzrostu podobne do tych transformantów wyrażających niezmutowane COQ2 [więcej w: ceruvit, krocząc wśród cieni filmweb, hiperamonemię ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 8”

 1. Aniela says:

  Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

 2. Kamil says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu psychoterapia[...]

 3. Alexander says:

  Wiedzieliście, że są polskie kliniki w tym kraju

 4. The Howling Swede says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: apteka internetowa[...]

 5. Łukasz says:

  Chcecie omega-3, to jest chia

 6. Murmur says:

  Article marked with the noticed of: Usługi pielęgniarskie Warszawa[...]

 7. Olaf says:

  mój problem polega na tym, ze mam lekkie nadciśnienie

Powiązane tematy z artykułem: ceruvit hiperamonemię krocząc wśród cieni filmweb