Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 6

Warianty COQ2 występujące u pacjentów ze sporadycznym zanikaniem wielu układów w seriach japońskiej, europejskiej i północnoamerykańskiej, w porównaniu z kontrolami. Aby zbadać udział wariantów COQ2 w sporadycznej atrofii wielu układów, rozszerzyliśmy analizę mutacyjną COQ2 na japoński szereg składający się z 363 pacjentów z atrofią wielu układów i 520 kontroli. Powszechny wariant COQ2 (rs6818847, przewidywany w wyniku substytucji aminokwasu, V66L (c.196G . T) z częstotliwościami alleli 0,10 i 0,12 u pacjentów japońskich z atrofią wielu układów i kontrolnymi, odpowiednio, nie został uwzględniony w dalszych Czterech pacjentów z atrofią wielonarządową miało dwa warianty jednocześnie (jeden nosił I147T [c.440T . C] i niezmutowany allel [NM] w kodonie 147 i V393A / NM w kodonie 393, jeden miał R387Q [c.1160G . A] / NM w kodonie 387 i V393A / NM w kodonie 393, a dwa miały V393A / V393A), podczas gdy żadna z kontroli nie miała dwóch wariantów COQ2 (Tabela 1.) Sekwencjonowanie subklonowanych zmutowanych alleli potwierdziło, że R387Q / V393A Nie byliśmy w stanie określić fazy I147T / V393A, ponieważ odległość między I147T a V393A była zbyt duża, aby była amplifikowana za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w jednym fragmencie, i próbki genomowego DNA od rodziców były niedostępne u 29 pacjentów z zanikiem wielonarządowym i 17 osób z grupy kontrolnej było heterozygotycznych pod względem wariantu V393A. Ponadto wykryliśmy cztery nowe heterozygotyczne warianty: dwa u pacjentów z zanikiem wielonarządowym (P157S [c.469C . T] i S163F [c.488C . T] i dwa w grupie kontrolnej (P72L [c.215C . T] i N386H ([c.1156A . C]). Tabela 2. Tabela 2. Powiązanie między wariantem COQ2 V393A i sporadycznym zanikaniem wielu układów w serii japońskiej. Spośród wariantów COQ2 wariant V393A jest stosunkowo popularny w populacji japońskiej. Jak pokazano w Tabeli 2, stwierdziliśmy, że allel V393A występował w 35 z 726 alleli (4,8%) od pacjentów z Japonii z atrofią wielu układów oraz w 17 z 1040 alleli (1,6%) od japońskich kontroli (iloraz szans dla pacjentów z wieloma grupami -system atrofii, 3,05, przedział ufności 95% [CI], 1,65 do 5,85, P = 1,5 x 10-4). Genotypowanie w drugiej serii 2383 japońskich kontroli wykazało, że wariant V393A miał częstość alleli 2,2% (106 z 4766 alleli, iloraz szans, 2,23, 95% CI, 1,46 do 3,32, P = 6,0 × 10-5). Genotypowanie Japończycy z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi wykazali, że częstości alleli V393A wynosiły 2,0% (109 spośród alleli 5456) wśród pacjentów z chorobą Alzheimera, 2,5% (33 z 1318 alleli) wśród pacjentów z chorobą Parkinsona i 2,4% (31 z 1268 alleli ) wśród osób z ALS
[patrz też: lubmed, opilu zabrze, szpital pirogowa łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 6”

 1. Bartłomiej says:

  Czasami to po prostu jakiś drobny uraz

 2. Blanka says:

  [..] Odniesienie w tekscie do mezoterapia łódź[...]

 3. Wiktoria says:

  Też słyszałam bardzo dobre opinie o rehabilitacji

 4. Sky Bully says:

  Article marked with the noticed of: dieta pudełkowa wrocław[...]

 5. Dredd says:

  Sporo ciekawych informacji

Powiązane tematy z artykułem: lubmed opilu zabrze szpital pirogowa łódź