Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 3

W Family rodzice byli kuzynami pierwszego stopnia, co jest zgodne z autosomalnym recesywnym dziedziczeniem. Kliniczne cechy tych rodzin podsumowano w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wyniki sekcji zwłok dla uczestników II-413 i II-8 w rodzinie i uczestnika II-6 w rodzinie 8 wykazały szerokie i obfite cytoplazmatyczne agregaty .-synukleiny, głównie w oligodendrogleju, w powiązaniu z neurodegeneracją w strukturach prążkowia i oliwa-móżdżku i móżdżku. Wyniki te potwierdziły rozpoznanie atrofii wielu układów.
Pacjenci z chorobą sporadyczną i kontrolami
Podobnie jak w przypadku rodzin multipleksów, diagnozę sporadycznej atrofii wielu układów przeprowadzono na podstawie aktualnych kryteriów konsensusu.8 Łącznie 363 pacjentów z zanikiem wielonarządowym i 520 kontrolami włączono do serii japońskiej, 223 pacjentów i 315 kontrole w serii europejskiej oraz 172 pacjentów i 294 kontrole w serii północnoamerykańskiej (osoby pochodzenia europejskiego lub latynoskiego mieszkające w Ameryce Północnej) (tekst S2 i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Przodkowie byli określani przez samoopisanie się na kwestionariuszu wielokrotnego wyboru. Zarejestrowaliśmy także niezależną serię 2383 japońskich kontrolek.
Stowarzyszenie z innymi chorobami neurodegeneracyjnymi
Aby określić specyficzność związku między wariantami w genach kandydujących a atrofią wielonarządową, zapisaliśmy 2728 japońskich pacjentów z chorobą Alzheimera, 659 z chorobą Parkinsona i 634 ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Ich cechy demograficzne podano w tekście S2 w dodatkowym dodatku.
Analiza sprzężeń i sekwencjonowanie całego genomu
Przeprowadzono analizy sprzężeń parametrycznych i nieparametrycznych za pomocą macierzy Affymetrix SNP 6.0 i oprogramowania do analizy sprzężeń.16,17 Genomowe DNA od uczestnika II-4 z rodziny poddano czterokrotnym analizom w analizatorze genów Illumina IIx (długość pary w paśmie 100 bp) kończy się). Użyliśmy oprogramowania BWA18 i mapowania wyrównania sekwencji SAMtools19 z domyślnymi ustawieniami do wyrównywania i wykrywania zmienności względem ludzkiego genomu referencyjnego (National Center for Biotechnology Information build 36 [znany również jako hg18]).
Analiza COQ2 i innych genów związanych z koenzymem Q10
Na podstawie analizy sprzężeń i sekwencjonowania całego genomu zsekwencjonowaliśmy COQ2 i pozostałe 11 genów zaangażowanych w szlak biosyntezy dla koenzymu Q10 (PDSS1, PDSS2, COQ3, COQ4, COQ5, COQ6, COQ7, ADCK3, COQ9, COQ10A, oraz COQ10B), stosując metodę Sangera (tabela S3 w dodatkowym dodatku).
Przygotowaliśmy próbki zmutowanego ludzkiego komplementarnego DNA COQ2 (cDNA) za pomocą ukierunkowanej mutagenezy (tabela S4 w dodatkowym dodatku)
[hasła pokrewne: opilu zabrze, juniordent, ceruvit junior ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 3”

  1. Nickname Master says:

    Nie ufam lekarzom

  2. Izabela says:

    [..] Odniesienie w tekscie do ortodonta bielsko-biała[...]

  3. Olaf says:

    Od jakiegoś czasu mam wysokie ciśnienie 

Powiązane tematy z artykułem: ceruvit junior juniordent opilu zabrze