Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 10

Wewnątrzkomórkowe poziomy koenzymu Q10 w limfoblastoidalnych liniach komórkowych, według wariantu COQ2. Mierzyliśmy wewnątrzkomórkowe poziomy koenzymu Q10 w limfoblastoidalnych liniach komórkowych od pacjentów z atrofią wielu układów i kontrolnymi. Uczestnicy zostali zgrupowani w następujący sposób: 3 pacjentów z atrofią wielu układów z dwoma wariantami (R387Q / V393A, R387X / V393A i V393A / V393A), 16 pacjentów z heterozygotycznym V393A, 133 pacjentów bez wariantów i 76 kontrolnych bez wariantów COQ2 ( Tabela 3). Wewnątrzkomórkowe poziomy koenzymu Q10 w limfoblastoidalnych liniach komórkowych od pacjentów z zanikiem wielonarządowym, którzy nosili dwa warianty alleli były znacznie niższe niż poziomy w liniach komórkowych od kontroli bez wariantów. Wewnątrzkomórkowe poziomy koenzymu Q10 u pacjentów heterozygotycznych pod względem V393A i tych bez wariantów COQ2 nie były znacząco niższe niż poziomy w kontrolach bez wariantów COQ2. Koenzym Q10 w tkance mózgowej
Dostępna była jedynie ograniczona liczba próbek tkanki mózgowej od pacjentów z zanikiem wielonarządowym niosącym warianty COQ2. Niemniej jednak, zmierzono koenzym Q10 w zamrożonych tkankach mózgu od trzech pacjentów z wariantami COQ2 (jeden pacjent, który był homozygotyczny pod względem M128V-V393A i dwóch pacjentów z V393A / NM) i od trzech kontroli bez wariantów COQ2 (Figura 2C). Poziom koenzymu Q10 u pacjentów homozygotycznych pod względem M128V-V393A był znacznie niższy niż poziomy w grupie kontrolnej.
Dyskusja
Zidentyfikowaliśmy homozygotyczne lub złożone heterozygotyczne mutacje COQ2 w dwóch z sześciu rodzin multipleksów z atrofią wielu układów, co sugeruje rolę tych mutacji w patogenezie choroby rodzinnej. Ponadto stwierdziliśmy, że warianty z obniżoną funkcjonalnością w COQ2 wiązały się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby sporadycznej. W rodzinnych przypadkach zaniku wielonarządowego analiza sprzężeń silnie wskazywała na heterogenność miejsca w tych rodzinach, a identyfikacja przyczynowych wariantów w pozostałych czterech rodzinach wymaga analiz, takich jak sekwencjonowanie całego genomu.
Stwierdziliśmy, że wspólny wariant (V393A) i wiele rzadkich wariantów w COQ2 były związane z sporadyczną atrofią wielu układów. Wariant V393A został znaleziony wyłącznie u uczestników japońskich, z częstością alleli od 1,6 do 2,2%. Częstość alleli V393A u pacjentów z zanikiem wielonarządowym (4,8%) była istotnie wyższa niż w grupie kontrolnej (1,6 do 2,2%), przy ilorazach szans od 2,23 do 3,05. Skromne ryzyko zaniku wielonarządowego, które było związane ze wspólnym wariantem V393A sugeruje, że V393A jest czynnikiem podatności, a nie czynnikiem sprawczym tej choroby. Iloraz szans na obecność szkodliwych rzadkich wariantów wynosił 11,97, co jest dużo większe niż dla V393A
[przypisy: ellaone skutki uboczne, ceruvit junior, juniordent ]

Tags: , ,

No Responses to “Mutacje w COQ2 w rodzinnej i sporadycznej wielo-systemowej atrofii AD 10”

 1. Bugger says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: trener personalny szczecin[...]

 2. Crash Test says:

  Mam 59 lat i od 2 lat biorę tabletki 

 3. Psycho Thinker says:

  Article marked with the noticed of: czekolada bez cukru[...]

 4. Mental says:

  Prosze nie wprowadzac ludzi w blad

Powiązane tematy z artykułem: ceruvit junior ellaone skutki uboczne juniordent