Mezczyzn dotknietych rakiem zoladka bylo 891, zatem prawie 64,4%

Mężczyzn dotkniętych rakiem żołądka było 891, zatem prawie 64,4%. Największą polską statystyką rakową jest statystyka oparta na materiale sekcyjnym Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, opracowana przez Stanisława Ciechanowskiego za 88 lat (od założenia Zakładu w roku 1851 do roku 1938 włącznie). Na 61. 670 sekcyj] stwierdzono 1965 przypadków raka żołądka. Stanowi to prawie 3,2% ogólnej liczby sekcyj. W stosunku do 4869 raków w ogóle w tym materiale wynosi rak żołądka 40,35%, w stosunku do 2638 przypadków raka przełyku, żołądka i jelit – 74%. Na 1965 przypadków raka żołądka mężczyzn było 1178, zatem prawie – 60%. Anatomia patologiczna. Rak żołądka prawie zawsze jest nowotworem pierwotnym. Czasami jest to pierwotny rak przełyku szerzący się na część wpustową żołądka. Rak sadowi się najczęściej w odźwierniku, w części wpustowej i na krzywiźnie mniejszej, najrzadziej na tylnej ścianie. W materiale sekc yjnym W. Lewińskiego (str. 55) rak żołądka był usadowiony 144 razy (54,7%) w odźwierniku, 43 razy (16,3%) we wpuście, 30 razy (11,4%) na krzywiźnie mniejszej, 18 razy (6,8%) na krzywiźnie większej, 7 razy (2,7%) w dnie, 5 razy (2%) na tylnej ścianie i 11 razy (4,2%) w całym żołądku. [patrz też: definicja zdrowia who, przychodnia medicus, anestezjolog po angielsku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: anestezjolog po angielsku definicja zdrowia who przychodnia medicus