Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 8

Wyniki 1,75 lub wyższe są zgodne z klinicznie istotną depresją lub lękiem oraz z PTSD, odpowiednio. W obu panelach P <0,001 dla porównań we wszystkich trzech punktach czasowych. Zarówno grupa wsparcia indywidualnego, jak i terapia miały znaczną poprawę podczas leczenia, z efektami utrzymywanymi przez 6 miesięcy (Figura 2). W przypadku objawów PTSD (HTQ) oraz objawów depresji i lęku (HSCL-25) uczestnicy grupy terapeutycznej wykazywali znacznie większą poprawę niż osoby z grupy wsparcia indywidualnego (tabela 2) w obu ocenach kontrolnych, przy wszystkich wielkość efektu większa niż 1,0.
Około 70% uczestników grupy terapeutycznej spełniło nasze kryteria prawdopodobnej depresji lub lęku na poziomie wyjściowym, a 10% lub mniej spełniało kryteria na podstawie oceny kontrolnej (Tabela 2). W grupie wsparcia indywidualnego proporcje uczestników spełniających kryteria były następujące: 83% na początku badania, 53% na końcu leczenia i 42% na 6 miesięcy po leczeniu. Względne ryzyko związane z spełnieniem kryteriów depresji lub lęku i PTSD było istotnie większe w przypadku indywidualnego wsparcia niż w przypadku terapii po zakończeniu leczenia i 6 miesięcy po leczeniu (p <0,001 dla wszystkich porównań).
Dyskusja
W naszym badaniu terapia przetwarzania poznawczego, w porównaniu z pojedynczym wsparciem, była skuteczna w zmniejszaniu objawów PTSD i połączonych objawów depresji i lęku oraz poprawie funkcjonowania kobiet, które przeżyły przemoc seksualną we wschodniej Demokratycznej Republice Konga. Korzyści były duże i utrzymywały się 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Uczestnicy, którzy otrzymali terapię, znacznie rzadziej spełniali kryteria prawdopodobnej depresji lub lęku lub prawdopodobnego PTSD. Nasze wyniki są zgodne z wynikami badań przeprowadzonych w krajach o wysokim dochodzie, zarówno w zakresie interwencji poznawczo-behawioralnych w ogóle36, jak i terapii kognitywnej, w szczególności 14,27, przy czym w dwóch ostatnich badaniach wielkość efektu wynosiła 0,62 i 2,7.
Wcześniejsze badania sugerują, że krótkoterminowe terapie mogą nie być skuteczne w przypadku populacji narażonych na trwające traumy lub wielokrotne poważne traumy.37,38 W naszych badaniach wszystkie wioski zgłosiły co najmniej jedno poważne zdarzenie związane z bezpieczeństwem podczas próby, w tym ataki, przesiedlenia spowodowane walki i rabunku grup zbrojnych. Ponadto obawiano się, że terapia dla analfabetów będzie trudna. Nasze wyniki sugerują, że pomimo analfabetyzmu i trwającego konfliktu, to oparte na dowodach leczenie może być odpowiednio wdrożone i skuteczne.
Ograniczenia badania obejmują podstawowe różnice w nasileniu objawów między grupami badawczymi, które mogą ograniczać porównywalność
[więcej w: adaboo, adaboo leczenie, medikol rybnik ]

Tags: , ,

No Responses to “Kontrolowana próba psychoterapii dla kongijskich ofiar przemocy seksualnej AD 8”

 1. Nickname Master says:

  [..] Odniesienie w tekscie do swanson[...]

 2. Bianka says:

  to nie jabłka, ażeby można je było spożywać w dowolnej ilości

 3. Jowita says:

  [..] Cytowany fragment: implanty lublin[...]

 4. Konrad says:

  Co można zrobić zanim karetka dotrze,jak takiej osobie pomóc ?

 5. Miłosz says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: depilacja laserowa pach poznań[...]

 6. Nacho says:

  Dotyczy to calej masy ziol, darow natury

Powiązane tematy z artykułem: adaboo medicenter kościerzyna medikol rybnik