Czynnik przyczynowy

Czynnik przyczynowy, np. kamień zatykający moczowód, może dotyczyć jednej strony i pomimo to wywołać bezmocz wskutek nieczynności drugiej nerki na drodze odruchowej albo wskutek poprzedniego już zniszczenia tej nerki sprawą gruźliczą, nowotworową itd. Przyczyną bezmoczu bywa nieraz zabieg operacyjny, wykonany na narządzie moczowym. Wszelki bezmocz, bez względu na to, czy powstaje wskutek ustania czynności nerek, czy też wskutek przeszkody do wydalania moczu, pociąga za sobą zaburzenia humoralne, mianowicie wzrost mocznika w krwi (azocica), obniżenie zasobu zasad (kwasica) i zmniejszenie ilości chloru w osoczu krwi (hypochloraemia). Zaburzenia te występują znacznie szybciej w przypadkach bezmoczu prawdziwego. Azocica stoi początkowo w związku z zatrzymaniem w ustroju mocznika i w ogóle azotu niebiałkowego, obniżenie zaś poziomu chloru w osoczu zależy od wędrówki chloru do tkanek, wywołanej przez kwasicę powstającą wskutek ustania tej czynności nerek, która polega na wydalaniu z moczem kwasów z ustroju. Toteż w pierwszym okresie bezmoczu obniżenie poziomu chloru w krwi przebiega z gromadzeniem się chloru w tkankach (chloropexia). Gdy w dalszym toku bezmoczu powstają wymioty i biegunki, następuje niedobór chloru także w tkankach (hypochloraemia cum chloropenia s. dechlo-ruraiio ), a jo dlatego że ustrój traci chlor obficie w stolcach i zwłaszcza w wymiocinach. Utrata chloru wzmaga rozpad białka ustrojowego (Jerzy Glass) , co pociąga za sobą dalszy wzrost azocicy. Równocześnie zwiększa się kwasica i maleje jeszcze bardziej poziom chloru w krwi. Zaburzenia humoralne cofaj ą się dość szybko, gdy bezmocz ustąpi. W niektórych jednak przypadkach, pomimo wznowienia moczenia, nawet bardzo obfitego, azocica utrzymuje się nadal i chory wreszcie ginie wśród objawów mocznicy. Bywa to wtenczas, gdy wskutek obfitych wymiotów i biegunek nastąpi wybitny niedobór chloru w ustroju. Istotnie obfity dowóz chlorków w tym okresie często ratuje chorego. Rokowanie zależy od przyczyny bezmoczu. Mianowicie bezmocz powstający wskutek zniszczenia miąższu nerkowego wiedzie do mocznicy prawdziwej i rokuje przeważnie niepomyślnie. Bezmocz, wywołany zahamowaniem odpływu moczu do pęcherza moczowego, może trwać czas dłuższy, do 18 dni (Witold Orłoioski), nie wywołując groźnych objawów mocznicy, i ustępuje po usunięciu przeszkody. [podobne: anestezjolog po angielsku, lek przed kolonoskopią, acetylowany adypinian diskrobiowy]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: acetylowany adypinian diskrobiowy anestezjolog po angielsku lek przed kolonoskopią