Badanie moczu

Bardzo znamienne objawy uzyskuje się w chorobach narządu moczowego przez badanie moczu, jako cieczy, która zawiera wytwory przemiany materii, usuwane z ustroju przez nerki. Zaburzenia mogą dotyczyć dobowej ilości moczu, jego ciężaru właściwego, barwy, przejrzystości oraz składu chemicznego i drobnowidowego. Doniosłych objawów dostarcza nieraz także badanie każdej porcji moczu z osobna, badanie moczu, wziętego jałowo z pęcherza moczowego, a także moczu uzyskanego z każdej nerki z osobna za pomocą cewnikowania moczowodów. W niektórych chorobach narządu moczowego dopomaga w rozpoznaniu badanie bakteriologiczne moczu.
Dobowa ilość moczu. Dobowa ilość moczu wynosząca u ludzi zdrowych w warunkach zwykłych 1/2 do 2 litrów może w chorobach narządu moczowego ulegać zmianie w obu kierunkach, tzn. zwiększać się lub zmniejszać się (oliguria). Dobowa ilość moczu świadczy przede wszystkim o ilości wody, wydalonej przez nerki w ciągu 24 godzin, nie przesądza natomiast o ilości składników stałych, usuniętych jednocześnie w moczu. Ilości te nie zawsze ulegają w chorobach narządu moczowego zmianom równolegle, gdyż ilość składników stałych może być nawet bardzo mała, pomimo dużej ilości dobowej moczu. A więc w określeniu nadmierne moczenie (polyuria) mieści się raczej pojęcie wzmożonego wydalania. wody przez nerki (polyhydruria), niedostateczne zaś moczenie (oliguria) jest właściwie upośledzonym wydalaniem przez nie wody (olifohydruria). [hasła pokrewne: artefakty ruchowe, badania genetyczne, ropne zapalenie migdałków podniebiennych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: artefakty ruchowe badania genetyczne ropne zapalenie migdałków podniebiennych