Badanie moczu

Bardzo znamienne objawy uzyskuje się w chorobach narządu moczowego przez badanie moczu, jako cieczy, która zawiera wytwory przemiany materii, usuwane z ustroju przez nerki. Zaburzenia mogą dotyczyć dobowej ilości moczu, jego ciężaru właściwego, barwy, przejrzystości oraz składu chemicznego i drobnowidowego. Doniosłych objawów dostarcza nieraz także badanie każdej porcji moczu z osobna, badanie moczu, wziętego jałowo z pęcherza moczowego, a także moczu uzyskanego z każdej nerki z osobna za pomocą cewnikowania moczowodów. W niektórych chorobach narządu moczowego dopomaga w rozpoznaniu badanie bakteriologiczne moczu.
Dobowa ilość moczu. Dobowa ilość moczu wynosząca u ludzi zdrowych w warunkach zwykłych 1/2 do 2 litrów może w chorobach narządu moczowego ulegać zmianie w obu kierunkach, tzn. zwiększać się lub zmniejszać się (oliguria). Dobowa ilość moczu świadczy przede wszystkim o ilości wody, wydalonej przez nerki w ciągu 24 godzin, nie przesądza natomiast o ilości składników stałych, usuniętych jednocześnie w moczu. Ilości te nie zawsze ulegają w chorobach narządu moczowego zmianom równolegle, gdyż ilość składników stałych może być nawet bardzo mała, pomimo dużej ilości dobowej moczu. A więc w określeniu nadmierne moczenie (polyuria) mieści się raczej pojęcie wzmożonego wydalania. wody przez nerki (polyhydruria), niedostateczne zaś moczenie (oliguria) jest właściwie upośledzonym wydalaniem przez nie wody (olifohydruria). [hasła pokrewne: trittico cr opinie, badania genetyczne, osteofitoza krawędziowa ]

Tags: , ,

No Responses to “Badanie moczu”

 1. Kornel says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: daa[...]

 2. Mad Rascal says:

  Sporo ciekawych informacji

 3. Shooter says:

  [..] Odniesienie w tekscie do wypadek[...]

 4. Natan says:

  czy to moze zagrażać życiu nienarodzonego dziecka?

Powiązane tematy z artykułem: badania genetyczne osteofitoza krawędziowa trittico cr opinie